suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Opetuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Vastuullinen kuljettaja ajo-opetuksessa

Henkilöauton tai kuorma-auton ajo-opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja liikenteessä. Linja-auton ajo-opetuksessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja paitsi silloin, jos opetettavalla on jo voimassa oleva C-luokan ajokortti.

Mopon, mopoauton tai moottoripyörän opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja, jos hän on mukana opetusajoneuvossa. Muutoin opetettava on vastuullinen kuljettaja.

Opetuspoljin on pakollinen varuste kuljettajaopetusta annettaessa kaikissa B-, C1- ja C-luokan ajoneuvoissa sekä kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, joissa istuinpaikat ovat vierekkäin.

Lisäksi opetuspoljin on oltava moottoripyörässä sekä sellaisessa kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, jos opettaja tai ajoharjoittelua ohjaava on mukana ajoneuvossa. Linja-autossa on oltava opetuspoljin, jos oppilaalla ei ole C-luokan ajo-oikeutta.

Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa.

Opetusluvan peruuttaminen

Poliisi voi peruuttaa opetusluvan, jos luvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai rikkoo opetuslupaa koskevia säännöksiä tai opetusluvan ehtoja.

Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. Luvan haltija voi myös itse pyytää peruuttamaan opetusluvan.

Jos opetuslupa perutaan vastuulliselta opettajalta, voidaan opetusluvan voimassaoloa kuitenkin jatkaa luvalla toiseksi opettajaksi merkityn osalta. Muutos tehdään Traficomissa.

Toimi näin

Hae opetuslupaa Traficomin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteessä. Traficom myöntää opetusluvat. Ota mukaasi Ajovarmaan

henkilöllisyystodistus ja ajokorttisi, jos se on myönnetty muussa EU- tai ETA-maassa.

Opetuslupahakemuksen saat paikan päältä, jossa se täytetään ja allekirjoitetaan. Opetuslupahakemusta ei tarvitse jättää palvelupisteelle henkilökohtaisesti, eikä molempien opettajaksi hakevien tarvitse olla paikalla, kunhan toiselta hakijalta on valtakirja. Hakemuksen voi myös saattaa vireille esimerkiksi opetettava tai muu asiamies valtakirjalla tai tuomalla Ajovarmaan allekirjoitetun hakemuslomakkeen. Valtuutetun henkilöllisyys tarkistetaan.

Opetuslupahakemuksesta peritään maksu sitä jätettäessä.

Muistathan, että opetettavan tulee hakea ajokorttilupaa ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Luvan tulee olla voimassa varattaessa aikaa kokeisiin. Ajo-opetuksen voi kuitenkin aloittaa jo ennen ajokorttiluvan hakemista.

Opetuslupakortti postitetaan kotiin

Päätös opetuslupahakemuksen myöntämisestä tehdään Traficomissa. Jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, opetuslupakortti postitetaan hakijalle kotiin noin neljän viikon kuluessa luvan hakemisesta. Jos lupaa ei voida myöntää tai hakijalta tarvitaan lisätietoa, Traficom on yhteydessä luvan hakijaan.

Opetuslupakorttia on pidettävä opetusajossa mukana. Jos opetuslupa on myönnetty kahdelle opettajalle, molemmat opettajat saavat oman lupakortin. Jos opetuslupakorttisi katoaa, ole yhteydessä Ajovarmaan korvaavan lupakortin saamiseksi. Korvaava kortti on asiakkaalle maksuton.

Opetusluvan voimassaolo päättyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty on suorittanut hyväksytysti kyseiseen luokkaan vaaditun kuljettajantutkinnon.

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Opetuslupaa myönnettäessä tarkistetaan jokaisen hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja ne voivat muodostua esteeksi luvan myöntämiselle. Ajokorttilain mukaisesti opetusluvan hakijaa ei pidetä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopivana, jos hän:

-luvan myöntämistä edeltäneen viiden vuoden aikana on ollut ajokiellossa rattijuopumuksen, törkeän rattijuopumuksen, törkeän liikenteen vaarantamisen tai sellaisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen takia, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan

-viimeisen vuoden aikana ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen takia (esim. toistuvat liikennerikkomukset, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta)

-rikosrekisteriin tai poliisin pitämään rekisteriin sisältyvien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton opetustehtävään.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 14.12.2021