suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Omavalvontailmoituksen tekeminen, jos metsätuholain noudattaminen voi estyä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ammattimainen toiminnanharjoittaja on velvollinen tekemään Metsäkeskukselle omavalvontailmoituksen, jos metsätuholain noudattaminen on vaarassa estyä.

Havupuutavara, joka on kaadettu edellisen vuoden syyskuun alun ja kuluvan vuoden toukokuun lopun välisenä aikana, on kuljetettava pois metsästä heinä-elokuussa. Määräajat vaihtelevat puulajeittain ja alueittain. Suomi on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen, joista jokaisella on oma määräaika puutavaran poiskuljetukselle.

Ammattimaisen toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa viipymättä Metsäkeskukselle tilanteista ja olosuhteista, joiden vuoksi säädettyjen velvollisuuksien noudattaminen voi estyä.

Toimi näin

Toimita omavalvontailmoitus Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.

Voit myös ottaa käyttöön Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun. Sen kautta voit tehdä omavalvontailmoituksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Ammattimaisella toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan puutavaran omistajaa tai hakkuuoikeuden haltijaa, joka harjoittaa puutavaran korjuuta ja joka ammattimaisesti hankkii puutavaraa tai hakkuuoikeuksia jalostusta tai välittämistä varten.

Omavalvontavelvollisuuden täyttämiseksi toiminnanharjoittajan on laadittava omavalvontasuunnitelma ja nimettävä vastuuhenkilö.

Puutavaran ja vahingoittuneen puun poistovelvoite koskee käyttötarkoituksesta riippumatta puutavaraa, joka on tyviläpimitaltaan yli 10 cm. Poistovelvoite ei koske jo kuollutta puuta tai lahopuuta.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Toimita omavalvontailmoitus Metsäkeskukseen viipymättä.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen metsäkeskus
Palvelusta vastaaSuomen metsäkeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 10.3.2021