suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Oman uskonnon opetus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Oppilas opiskelee yhtä seuraavista:

• evankelis-luterilainen uskonto

• ortodoksinen uskonto

• elämänkatsomustieto

• oma uskonto.

Evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat aina evankelis-luterilaisen uskonnonopetukseen. Ortodoksiseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat ortodoksiseen tai evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen. Oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, opiskelevat elämänkatsomustietoa.

Evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen voivat osallistua myös muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat oppilaat ja oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Huoltaja pyytää osallistumista evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen täyttämällä lomakkeen. Lomakkeen saa koulusta ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Lomakkeet-sivulta.

Helsingin kaupungin kouluissa voi opiskella evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon sekä elämänkatsomustiedon lisäksi omaa uskontoa.

Kouluissa opetetaan seuraavia uskontoja:

• katolinen

• islam

• buddhalainen

• Krishna

Oman uskonnon opetus voi olla oppilaan omassa koulussa, mutta useimmiten oppilaat joutuvat siirtymään toiseen kouluun oppitunneille.

Huoltaja pyytää osallistumista oman uskonnon opetukseen täyttämällä lomakkeen. Lomakkeen saa koulusta ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Lomakkeet-sivulta.

Uskonto tai elämänkatsomustieto on peruskoulussa pakollinen oppiaine. Opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta.

Lasten uskonnollinen kasvatus on kotien tehtävä.

Kenelle ja millä ehdoin

Huoltaja pyytää osallistumista oman uskonnon opetukseen täyttämällä lomakkeen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 27.10.2021