suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kirkkonummen kunta

Oman äidinkielen opetus

  • Palvelu
  • Kirkkonummi
  • Julkinen palvelu

Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, jonka tarkoituksena on saada oppilas kiinnostumaan omasta äidinkielestään, käyttämään ja kehittämään äidinkielen taitojaan sekä arvostamaan omaa taustaansa ja kulttuuriaan. Oman äidinkielen hyvä hallinta luo edellytyksiä myös suomen kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle muulle oppimiselle.

Opetus pyritään järjestämään, jos ...

Kenelle ja millä ehdoin

Opetus on tarkoitettu seuraaville perusopetuksen oppilaille sekä lukiokoulutuksen opiskelijoille:• Suomeen muuttaneille tai Suomessa syntyneille maahanmuuttajataustaisille oppilaille • ulkomailta adoptoiduille lapsille, jotka ovat jo oppineet kyseistä kieltä • sellaisille monikulttuurisille oppilaille, joiden vanhemmista toinen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia• suomalaisille paluumuuttajille, jotka ovat ulkomailla asuessaan oppineet kyseisen kielen, jolloin opetus on vieraan kielen ylläpito-opetusta• romanikielisille oppilaille • saamenkielisille oppilaille.

Esiopetuksen em. kohderyhmiin kuuluvat oppilaat voivat osallistua opetukseen, mikäli ryhmät perustetaan ja niissä on tilaa. Opetusryhmät toimivat kouluilla.

Tausta ja lainsäädäntö

Asuinkunnasta riippuen maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat saada oman äidinkielen opetusta, mutta se ei ole lakisääteinen oikeus.

Oppilas voi osallistua yhden äidinkielen opiskeluun. Suomalaiset paluumuuttajaoppilaat ja ulkomailta adoptoidut lapset voivat osallistua opetukseen ylläpitääkseen ulkomailla opittua vieraan kielen taitoaan. Opetusta annetaan yleensä kaksi tuntia viikossa, ja oppitunnit ovat koulutuntien jälkeen.

Palvelun toteuttaa

Kirkkonummen kunta

Palvelusta vastaa

Kirkkonummen kunta
Tekstistä vastaa: Kirkkonummen kunta
Päivitetty: 28.2.2020