suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tukeen kuuluu hoitopalkkio hoitajallesi sekä hoitosi turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Lisäksi omaishoitajallesi kuuluu lakisääteisiä vapaapäiviä sekä tapaturmavakuutus.

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan ylös, mistä asioista omaishoitajasi huolehtii, mitä muita palveluja perheesi tueksi on järjestetty sekä suunnitelma vapai ...

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa.

Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen. Mikäli tilanteesi tarvitsee tarkempaa palvelutarpeen arviointia, sinut ohjataan asiakasohjaukseen.

Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta Pirkanmaan lähitoreilta.

Jos olet jo palveluiden piirissä, niin neuvontaa saat myös Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskuksesta tai omalta asiakasohjaajaltasi.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti. Omaolo palvelun kautta voit tehdä alustavan arvioinnin olisitko oikeutettu omaishoidon tukeen. Voit hakea omaishoidon tukea sähköisen asioinnin kautta tai tulostamalla hakemuslomakkeen. Paperinen hakemus toimitetaan oman asuinkuntasi kohdalla ilmoitettuun osoitteeseen. Voit hakea tukea ilman erillistä hakuaikaa. Kun hakemuksesi on saapunut, asiakasohjaaja sopii luoksesi kotikäynnin, jossa omaishoidon sitovuutta ja vaativuutta arvioidaan. Tukihakemukset käsitellään moniammatillisessa työryhmässä, joka kartoittaa tuen edellytyksiä päätöksen tekoa varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tukeen ovat oikeutettuja sellaiset henkilöt, jotka täyttävät palvelun myöntämisperusteet.

Omaishoidon tuesta vastaava työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin omaishoidon tukea hakevaan perheeseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen sekä hoidettavan toimintakykyyn huomioiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä suoriutuminen päivittäisistä henkilökohtaisista toiminnoista.

Pirkanmaan hyvinvointialueella palveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että ammattilainen on arvioinut palveluntarpeesi yhteistyössä sinun ja tarvittaessa omaistesi, läheistesi tai sinulle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeesi arviointi perustuu RAI-arviointijärjestelmän avulla saataviin mittarituloksiin. RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion, hoidettavalle annettavia palveluita sekä omaishoitajan tukemista.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 31.8.2023