suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Omaishoidon tuki, kehitysvammaiset, vammaiset ja sairaat henkilöt

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Hoito tapahtuu hoidettavan omassa kodissa.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla.

Omaishoidon vapaat järjestetään Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä siten, että paikkakunnalla käytetään ensisijaisesti omaishoidon sijaisomaishoitojärjestelmää, oman toiminnan yksikköä tai erityishuollon tilapäishoitoyksikköä.

Toimi näin

Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea haetaan kunnan vammaispalveluiden tai kehitysvammapalveluiden sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen etuus ja sen myöntäminen perustuu yksilölliseen harkintaan. Omaishoitolaki ei takaa hoitajalle subjektiivista oikeutta omaishoidon tukeen.

Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet vahvistaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus vuosittain ja tarvittaessa useammin.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 7.10.2020