suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Omaishoidon tuki, ikäihmiset

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omais­hoi­don tuel­la tar­koi­te­taan ikäihmisten, vam­mai­sen tai sai­raan hen­ki­lön hoi­don tai muun huo­len­pi­don jär­jes­tä­mis­tä ko­tio­lois­sa omai­sen tai muun hoi­det­ta­val­le lä­hei­sen hen­ki­lön avul­la. Omais­hoi­don tuel­la tar­koi­te­taan ko­ko­nai­suut­ta, jo­hon kuu­lu­vat hoi­det­ta­val­le an­net­ta­vat tar­vit­ta­vat pal­ve­lut se­kä omais­hoi­ta­jal­le an­net­ta­va hoi­to­pa ...

Toimi näin

Ikäihmisten omaishoidontukea haetaan ottamalla yhteyttä asiakasohjaukseen palvelutarpeen arvioimiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka voidaan järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisen tai muu hoidettavalle läheisen henkilön kanssa.

Omainen tai läheinen on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla.

Hoitajalla tulee olla tosiasialliset (fyysiset ja psyykkiset) edellytykset toimia omaishoitajana. Omaishoitajalla ei voi olla hoivapalveluiden tarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa. Omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia ja hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoidon tuki sisältää hoitopalkkion, hoidettavalle annettavia palveluita sekä omaishoitajan tukemista.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 15.5.2024