suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella työllisyyden kuntakokeilussa

 • Palvelu
 • Kuopio
 • Julkinen palvelu

Kuntakokeilun asiakkaana sinulla voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten. Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että suoritat koulutusta, jonka tuottaa ja jonka opiskelijavalinnasta päättää jokin oppilaitos. Kyseessä ei siis ole TE-toimiston tai kuntakokeilun hankkima koulutus, eivätkä ne valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. ...

Toimi näin

Kun suunnittelet omaehtoista opiskelua, ota yhteyttä kuntakokeilun asiantuntijaan esimerkiksi yhteydenottopyynnöllä Oma asiointi -verkkopalvelussa. Opinnoista tulee sopia asiantuntijan kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Asiantuntija arvioi koulutustarpeesi ja opintojen merkityksen työllistymisesi kannalta.

Voit saada työttömyysturvaa aiemmin aloitettuihin opintoihin vain, jos opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi tai jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana tai jos olet aloittanut opinnot työvoimakoulutuksena.

Kun saat opiskelupaikan, pyydä oppilaitosta täyttämään Koulutuspalvelun tuottajan selvitys suunnitelluista opinnoista -lomake. Täytä itse Perustelut koulutustarpeelle -lomake ja toimita täytetyt lomakkeet kuntakokeiluun. Kun kuntakokeilu on saanut lomakkeet, se tekee ratkaisun opiskelun tukemisesta.

Tukea saavana opiskelijana sinun pitää ilmoittaa kuntakokeilulle muun muassa opintojesi edistymisestä. Jos kuntakokeilu ja työttömyysturvan maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, oikeus työttömyysturvaan voi päättyä ja maksettua työttömyysturvaa voidaan periä takaisin.

Ilmoita kuntakokeilulle opintojen tilapäisestä keskeytymisestä. Tee ilmoitus mahdollisimman pian, sillä tukiaika kuluu, kunnes ilmoitat keskeytymisestä. Opintojen keskeyttäminen edellyttää pätevää syytä, joita ovat esimerkiksi pitkäkestoinen työ, pitkäaikainen sairausloma tai perhevapaa. Esimerkiksi oppilaitoksen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä. Kuntakokeilun asiantuntija arvioi esittämäsi syyn pätevyyden. Muista myös ilmoittaa kuntakokeilulle opintojen jatkumisesta tilapäisen keskeytymisen jälkeen.

Jos olet ollut poissa opinnoista ilman hyväksyttävää syytä, oikeutesi työttömyysturvaan lakkaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada työttömyysturvaa omaehtoisia opintoja varten vain, jos kuntakokeilun asiantuntija arvioi, että

 • sinulla on tarve koulutukselle,
 • opinnot parantavat merkittävästi mahdollisuutta työllistymiseesi ja
 • opinnot ovat paras tapa edistää työllistymistäsi

Tämän lisäksi

 • sinun tulee olla työnhakijana TE-palveluissa,
 • sinulla tulee olla oikeus työttömyysturvaan,
 • sinun tulee olla vähintään 25-vuotias ja
 • opintojen tulee täyttää niitä koskevat kriteerit

Kun omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla on alkanut, huomioithan, että sinulla tiettyjä velvollisuuksia. Sinun tulee:

 • osallistua opetukseen,
 • edetä opinnoissa, minkä tarkoittaa sitä, että korkeakouluopinnoissa sinun on suoritettava keskimäärin 5 opintopistettä opintokuukautta kohden ja muissa opinnoissa sinun on edettävä koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti (keskimäärin 3 ov/kk tai 4,5 osp/kk tai vähintään 25 h/vko),
 • ilmoittaa opintojen etenemisestä kuntakokeilun kanssa sovitulla tavalla,
 • ilmoittaa kuntakokeiluun, jos opinnot eivät etene suunnitelmien mukaan, keskeytät tai lopetat opinnot tai menet yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön,
 • ilmoittaa opintojen päättymisestä,
 • pyynnöstä esittää kuntakokeilulle todistus suoritetuista opinnoista ja
 • hakea työtä työllistymissuunnitelmassa sovitulla tavalla eli lähtökohtaisesti yli kuukauden kestävissä opinnoissa kolmeen paikkaan jokaisen kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana (ei koske päätoimisia luku- ja kirjoitustaidon opintoja).

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kuopion kaupunki

Palvelusta vastaa

Kuopion kaupunki
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 25.1.2023