suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Tampereen kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Tampere ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettyinä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat

1) jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai

2) jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on säädetty lailla (1269/2020).

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden asiakkaana sinulla voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten. Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa koulutusta, jonka tuottaa ja jonka opiskelijavalinnasta päättää oppilaitos. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen. Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen lausunnon perusteella.

Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen vaikutuksen työllistymiseesi. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.

Tuen määrä ja maksaminen

Jos opiskeluasi on päätetty tukea, saat opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Kun saat tukea, sinun pitää ilmoittaa muun muassa opintojesi edistymisestä. Jos Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, voi oikeus työttömyysetuuteen päättyä. Sitä voidaan myös periä takaisin.

Jos opintosi keskeytyvät määräajaksi, ilmoita asiasta viipymättä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluille. Ilmoittaminen on tärkeää, koska tukiaika kuluu kunnes keskeytymisestä ilmoitetaan. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut harkitsee esittämäsi syyn pätevyyden. Sellaisia ovat esimerkiksi työhön meno, sairaus tai perhevapaa. Oppilaitoksen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä. Muista myös ilmoittaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluille, kun opinnot taas jatkuvat tilapäisen keskeytymisen jälkeen.

Toimi näin

Jos olet Tampereen kaupungin työllisyys ja kasvupalvelujen asiakas ja suunnittelet opiskelua, ota yhteyttä omavalmentajaasi hyvissä ajoin. Voit jättää yhteydenottopyynnön myös TE-palvelujen oma-asiointiin. Yhteydenotto on tarpeen, jotta omavalmentajasi voi arvioida koulutustarpeesi ja voitte keskustella, millaiset koulutukset parhaiten tukisivat työllistymistäsi. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi.

Kun saat opiskelupaikan, pyydä oppilaitosta täyttämään opinnoista lomake KK 621 eli Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista. Täytä itse kuntakokeilun asiakkaalle suunnattu lomake Perustelut koulutustarpeelle (KK 623). Toimita täytetyt lomakkeet Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluihin. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut tekee ratkaisun opiskelun tukemisesta lomakkeet saatuaan. Huomioi, että ratkaisu opintojen tukemisesta tulee pääsääntöisesti saada ennen opintojen aloittamista, eikä tukea myönnetä jo aloitettuihin opintoihin. Opiskelupaikan hakeminen ei kuitenkaan vaikuta työttömyysturvaasi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jotta voit saada työttömyysetuutta opintoja varten, sinun tulee olla Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen asiakas ja vähintään 25-vuotias. Lisäksi sinulla täytyy olla Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen toteama koulutustarve. Opinnoista tulee sopia Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Voit saada työttömyysetuutta alkaneisiin opintoihin vain, jos opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi tai jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana tai jos olet aloittanut opinnot työvoimakoulutuksena.

Tuettavien opintojen tulee olla päätoimisia. Päätoimisia ovat muun muassa tutkintoon tähtäävät korkeakouluopinnot ja muut opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Päätoimisuuden lisäksi opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai näiden tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Yhtä opintokokonaisuutta voidaan tukea enintään 24 kuukautta poikkeuksena perusopetuksen suorittaminen, jota voidaan tukea enintään 48 kuukautta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 12.5.2022