suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oriveden kaupunki

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

  • Palvelu
  • Orivesi
  • Julkinen palvelu

Oriveden kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Orivesi ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettyinä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat

1) jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai

2) jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on säädetty lailla (1269/2020).

Oriveden kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaana sinulla voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten. Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa koulutusta, jonka tuottaa ja jonka opiskelijavalinnasta päättää oppilaitos. Oriveden kaupungin työllisyyspalvelut ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen. Työttömyyskassa tai Kela maksaa sinulle tuettavien opintojen ajalta työttömyysetuutta Oriveden kaupungin työllisyyden kuntakokeilun antaman lausunnon perusteella.

Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, Oriveden kaupungin työllisyyspalvelut arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen vaikutuksen työllistymiseesi. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä.

Tuen määrä ja maksaminen

Jos opiskeluasi on päätetty tukea, saat opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Tukea saavana sinun pitää ilmoittaa muun muassa opintojesi edistymisestä. Jos Oriveden kaupungin työllisyyspalvelut ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, voi oikeus työttömyysetuuteen päättyä. Sitä voidaan myös periä takaisin.

Jos opintosi keskeytyvät määräajaksi, ilmoita asiasta viipymättä Oriveden kaupungin työllisyyspalveluille. Ilmoittaminen on tärkeää, koska tukiaika kuluu kunnes keskeytymisestä ilmoitetaan. Oriveden kaupungin työllisyyspalvelut harkitsee esittämäsi syyn pätevyyden. Sellaisia ovat esimerkiksi työhön meno, sairaus tai perhevapaa. Oppilaitoksen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä. Muista myös ilmoittaa Oriveden kaupungin työllisyyspalveluille, kun opinnot taas jatkuvat tilapäisen keskeytymisen jälkeen.

Toimi näin

Jos olet Oriveden kaupungin työllisyyspalvelujen asiakas ja suunnittelet opiskelua, ota yhteyttä OMA-valmentajaasi hyvissä ajoin. Yhteydenottopyynnön voit jättää myös Oma asioinnissa. Yhteydenotto on tarpeen, jotta OMA-valmentajasi voi arvioida koulutustarpeesi ja voitte keskustella, millaiset koulutukset parhaiten tukisivat työllistymistäsi. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi.

Kun saat opiskelupaikan, pyydä oppilaitosta täyttämään opinnoista lomake Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (KK621). Täytä itse kuntakokeilun asiakkaalle suunnattu lomake Perustelut koulutustarpeelle (KK 623). Toimita täytetyt lomakkeet Oriveden kaupungin työllisyyspalveluihin. Oriveden kaupungin työllisyyspalvelut tekevät ratkaisun opiskelun tukemisesta lomakkeet saatuaan. Huomioi, että ratkaisu opintojen tukemisesta tulee pääsääntöisesti saada ennen opintojen aloittamista, eikä tukea myönnetä jo aloitettuihin opintoihin. Opiskelupaikan hakeminen ei kuitenkaan vaikuta työttömyysturvaasi. Jos suunnittelemiasi opintoja ei hyväksytä työttömyysetuudella tuettaviksi, tarkista Oriveden kaupungin työllisyyspalveluista voitko suorittaa opintoja sivutoimisesti. Sivutoiminen opiskelu ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos olet samalla valmis kokopäivätyöhön.

Kenelle ja millä ehdoin

Saadaksesi työttömyysetuutta opintoja varten, sinun tulee olla työllisyyden edistämisen kuntakokeilun asiakas ja vähintään 25-vuotias. Lisäksi sinulla täytyy olla Oriveden kaupungin työllisyyspalvelujen toteama koulutustarve. Opinnoista tulee sopia kanssasi laadittavassa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Voit saada työttömyysetuutta alkaneisiin opintoihin vain, jos opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi tai jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana tai jos olet aloittanut opinnot työvoimakoulutuksena.

Tuettavien opintojen tulee olla päätoimisia. Päätoimisia ovat muun muassa tutkintoon tähtäävät korkeakouluopinnot ja muut opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Päätoimisuuden lisäksi opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai näiden tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Yhtä opintokokonaisuutta voidaan tukea enintään 24 kuukautta poikkeuksena perusopetuksen suorittaminen, jota voidaan tukea enintään 48 kuukautta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOriveden kaupunki
Palvelusta vastaaOriveden kaupunki
Alue Orivesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oriveden kaupunki
Päivitetty: 1.9.2021