suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lahden kaupunki

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

  • Palvelu
  • Lahti
  • Julkinen palvelu

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat voivat saada työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten. Kuntakokeilun asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistetyt ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä.

Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa ...

Toimi näin

Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua ja olet Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ota yhteyttä omavalmentajaasi tai jätä yhteydenottopyyntö Oma asiointi- palvelussa.

Kun saat opiskelupaikan, pyydä oppilaitosta täyttämään opinnoista Koulutuspalvelun tuottajan selvitys suunnitelluista opinnoista -lomake. Täytä itse Perustelut koulutustarpeelle -lomake ja toimita täytetyt lomakkeet kuntakokeiluun. Kuntakokeilu tekee ratkaisun opiskelun tukemisesta lomakkeet saatuaan.

Ratkaisu opintojen tukemisesta tulee pääsääntöisesti saada ennen opintojen aloittamista, eikä tukea myönnetä jo aloitettuihin opintoihin. Opiskelupaikan hakeminen ei kuitenkaan vaikuta työttömyysturvaasi. Jos suunnittelemiasi opintoja ei hyväksytä työttömyysetuudella tuettaviksi, tarkista kuntakokeilusta, voitko suorittaa opintoja lyhytkestoisesti tai sivutoimisesti. Lyhytkestoinen tai sivutoiminen opiskelu ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos olet valmis kokopäivätyöhön opiskelun aikana.

Tukea saavana opiskelijana sinun pitää ilmoittaa muun muassa opintojesi edistymisestä. Jos kuntakokeilu ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, oikeus työttömyysetuuteen voi päättyä ja maksettua etuutta voidaan periä takaisin. Tukemisen keskeyttäminen edellyttää pätevää syytä, joita ovat esimerkiksi työhön meno, sairaus tai perhevapaa.

Ilmoita kuntakokeilulle opintojesi tilapäisestä keskeytymisestä määräajaksi (esim. pitkäaikaisen sairausloman, perhevapaan tai pitkäkestoisen työn vuoksi), sillä tukipäivät kuluvat koko ajan, jos et ilmoita keskeytymisestä. Kuntakokeilu arvioi esittämäsi syyn pätevyyden. Oppilaitoksen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä. Muista myös ilmoittaa kuntakokeilulle opintojen jatkumisesta tilapäisen keskeytymisen jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada työttömyysetuutta opintoja varten, jos olet ilmoittautunut työnhakijaksi, sinulla on oikeus työttömyysetuuteen ja olet vähintään 25-vuotias. Lisäksi sinulla täytyy olla kuntakokeilun toteama koulutustarve ja opintojen tulee kuntakokeilun arvioin mukaan olla paras tapa edistää työllistymistäsi.

Opinnoista tulee sopia kuntakokeilun kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Voit saada työttömyysetuutta jo alkaneisiin opintoihin vain, jos opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi, tai jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana tai jos olet aloittanut opinnot työvoimakoulutuksena.

Tuettavien opintojen tulee olla päätoimisia. Päätoimisia ovat yleensä tutkintoon johtavat opinnot ja muut opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Palvelun toteuttaa

Lahden kaupunki

Palvelusta vastaa

Lahden kaupunki
Tekstistä vastaa: Lahden kaupunki
Päivitetty: 20.12.2023