suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Olosuhdeselvitykset

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Mikäli ette ole yhdessä vanhempina päässeet sovintoon lapsenne huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta, voitte hakea päätöstä tuomioistuimelta. Ennen päätöksen tekoa tuomioistuin voi pyytää teidän ja lapsenne tilanteesta olosuhdeselvityksen lapsen hyvinvointialueen sosiaalipalveluista. Olosuhdeselvitystä ei voida tehdä muista syistä kuin tuomioistuimen pyynnöstä. Kun tuomioistuin pyytää selvi ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli vanhemmat eivät pääse sovintoon lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, he voivat hakea päätöstä tuomioistuimelta. Lapsenhuoltolain 16 §:n mukaan lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa tuomioistuimen on hankittava selvitys sosiaalipalveluista, ellei ole ilmeistä, ettei se ei ole tarpeen asian ratkaisemisen kannalta. Tätä selvitystä kutsutaan olosuhdeselvitykseksi. Olosuhdeselvitystä ei voida tehdä muista syistä kuin tuomioistuimen pyynnöstä.

Palvelun toteuttaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 20.2.2024