suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ojitustoimitus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Laaja-alaiset, useita kiinteistöjä koskevat ojitushankkeet on yleensä käsiteltävä ojitustoimituksessa. Vesilain mukaan ojitustoimitus on pidettävä, jos

 • ojituksella poistetaan tai pienennetään tulva-aluetta,
 • ojituksella muutetaan huomattavasti vesien virtaamissuuntaa,
 • oja on tehtävä maantien, kaapelin tai eräiden muiden vastaavien rakenteiden alitse eikä rakenteen omistaja tähän suostu,
 • hyö ...

Toimi näin

 1. Varmista tai selvitä ELY-keskuksesta, tarvitseeko ojitushanke ojitustoimituksen.
 2. Jos ojitustoimitus tarvitaan, täytä ojitustoimitushakemus ja lähetä se alueelliseen ELY-keskukseen sähköisen verkkoasioinnin kautta. Jos olet hankkeesta vastaava luonnollinen henkilö, voit jättää hakemuksen liitteineen myös paperisena. Toimita hakemus sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka alueella hanke toteutetaan.
 3. Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta.
 4. Jos hanke voidaan käsitellä ojitustoimituksessa, toimita pyydettäessä hakemusasiakirjat (ojitussuunnitelma). ELY-keskus määrää ojitustoimitusta varten toimitusmiehen.
 5. Toimitusmies tarkistaa suunnitelman ja pyytää tarvittaessa muutoksia. Toimitusmies tarkistaa myös tarvitseeko hanke tai sen yhteydessä toteutettava toimenpide lupaviranomaisen luvan. Jos lupa tarvitaan, hae hankkeelle vesitalouslupaa AVIsta.
 6. Voit tutustua toimitus- ja loppukokouksen kuulutuksiin ja ojitussuunnitelmaan alueellisen ELY-keskuksen verkkosivuilla. Kokouksista ilmoitetaan vähintään 14 päivää ennen kokousta julkisella kuulutuksella. Asianosaisille ilmoitetaan kokouksista kuulutuskirjeellä.
 7. Löydät ojitustoimituksen päätöksen 30 päivän sisällä toimitus- tai loppukokouksesta ELY-keskuksen verkkosivuilta. Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Asianosaiset saavat päätöskuulutuksen tiedoksi kirjeitse. Päätös toimitetaan hakijalle ja jäljennös siitä muulle sitä pyytäneelle asianosaiselle. Päätöksessä kerrotaan hankkeen toteutusaika ja mahdolliset muut ehdot hankkeen toteutukseen.
 8. Voit hakea muutosta ojitustoimituksen päätökseen toimittamalla valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen. Löydät ohjeet valituksen tekemiseen ja valitusajan päätöksen valitusosoitusliitteeltä. Ojitustoimituksen päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätöksestä ei ole valitettu.
 9. Kun päätös on saanut lainvoiman, ojitusyhteisö tai hyödynsaajat voivat hakea peruskuivatusavustusta ELY-keskukselta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ojitustoimituksen tarve määritellään vesilain 5 luvun 4 §:ssä.

Hakija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan vesilain 5 luvun 15 §:n mukaisen ojitussuunnitelman. Ojitussuunnitelman sisältövaatimukset löytyvät valtioneuvoston asetuksesta vesitalousasioista 3 luvun 26 §:stä.

Muut hakijalle kuuluvat ojitustoimituksen kustannukset muodostuvat kokousten pitämisestä aiheutuneista kustannuksista sekä uskotuille miehille ja avustavalle henkilöstölle maksettavista palkkioista. Toimitusmiehen kustannukset suoritetaan valtion varoista.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 5.4.2024