suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiteen kaupunki

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

  • Palvelu
  • Kitee
  • Julkinen palvelu

Haja-asutusalueen ojariidan vapaamuotoisen selvittämishakemuksen voi laittaa vireille kirjallisesti Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja asemakaava-alueella rakennusvalvontaviranomaiselle. Ympäristölautakunta ratkaisee asian, mikäli asianosaiset eivät saa sovittua erimielisyyttä.

Toimi näin

Ojitukseen liittyvästä erimielisyydestä ilmoitetaan kirjallisesti Kiteen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Kiteentie 25 82500 Kitee tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto.kirjaamo@kitee.fi. Asiakirjasta täytyy selvitä ainakin asianosaiset yhteystietoineen, kiinteistötunnukset, ongelma ja sijaintipaikka (mielellään kartalla) sekä toimenpiteet, jotka vaaditaan tehtäväksi. Lisäksi laskutusta varten on hakijan/ilmoittajan annettava henkilöturvatunnuksensa.

Tausta ja lainsäädäntö

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunta. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin.

Ojitusriidat kannattaa alistaa kunnan ratkaistaviksi ennen kuin ne pitkittyvät.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle.

Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan etupäässä vesilain perusteella, asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Palvelun toteuttaa

Kiteen kaupunki

Palvelusta vastaa

Kiteen kaupunki
Tekstistä vastaa: Kiteen kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021