suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Jos ojitusta koskevaa asiaa ei ole tarpeen käsitellä vesilupa-asiana eikä ojitustoimituksessa ja ojituksesta syntyy erimielisyys, josta ei päästä sopimukseen, asian ratkaisee kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin.

Ojitusriidat kannattaa alistaa kaupungin ratkaistaviksi ennen kuin ne pitkittyvät.

Ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle.

Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan pääsääntöisesti vesilain mukaan ja asema-kaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

Toimi näin

Ojitukseen liittyvästä erimielisyydestä ilmoitetaan kirjallisesti. Ojitusta koskeva riita-asia laitetaan vireille viranomaislautakunnalle toimitettavalla vapaamuotoisella kirjelmällä. Ilmoitus voidaan toimittaa sähköisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kaupunki, mikäli kyseessä ei ole vesilupaa tai ojitustoimitusta vaativa asia.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021