suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ojituksesta ilmoittaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Maankuivatuksessa vahinkoa tai haittaa aiheuttava vesi johdetaan pois halutulta maa-alueelta, ojittamalla, puroja ja valtaojia perkaamalla tai putkittamalla. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava etukäteen ELY-keskukselle.

Vähäisenä ojituksena, kun ojitusta ei tehdä happamilla sulfaattimailla tai pohjavesialueilla, voidaan pitää seuraavia tapauksia:

  • pienehkön metsäkappaleen ojitu ...

Toimi näin

Tarkempia tietoja ojituksen suunnittelusta, huomioon otettavista asioista ja ilmoituksen tekemisestä löytyy Maatalousmaan kuivatus -verkkosivulta (vesi.fi). ELY-keskuksesta voi tarvittaessa tiedustella, onko ojitusilmoituksen tekeminen tarpeellista.

Jos ilmoitus on tehtävä, täytä Ilmoitus ojituksesta -lomake. Lähetä hakemus ja siihen vaadittavat asiakirjat (mainittu lomakkeessa) ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon. Hakemuksen voi myös tulostaa ja postittaa ELY-keskuksen kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoituksessa on esitettävä muun muassa tiedot perattavista ja kaivettavista uomista ja niiden sijainnista sekä ojituksen vaikutuksista ympäristöön.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä 60 vuorokautta ennen suunnitellun toimenpiteen aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoitukset käsitellään 60 vuorokauden kuluessa.

Voimassaoloaika

Viranomainen antaa tarkempia ohjeita ilmoituksenvaraisen työn suorittamisesta ja ilmoituksen voimassaolosta.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 11.4.2024