suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Oikeudenkäynti- ja esitutkintakulut

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jos työskentelet valtion palveluksessa, sinulle voidaan korvata tietyistä oikeudenkäynneistä aiheutuneet kulut. Voit myös saada korvausta esitutkintaan liittyvistä tai muista välttämättömiksi katsottavista kuluista.

Toimi näin

Hae korvausta oikeudenkäynti- ja esitutkintakuluista Valtiokonttorista hakemuslomakkeella.

Jos hakemuksesi perustuu tuomioistuimen antamaan tuomioon oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, liitä siihen jäljennös tuomioistuimen päätöksestä.

Jos haet korvausta esitutkintakuluista, hakemukseen on liitettävä

  • syyttämättäjättämispäätös tai muu vastaava selvitys (esim. Ilmoitus tutkinnan päättämisestä) sekä
  • selvitykset aiheutuneista kuluista.

Silloin kun Valtiokonttori maksaa tuomitun korvauksen, perintäoikeus siirtyy varsinaiselta maksuvelvolliselta Valtiokonttorille.

Jos korvauksen saamisen edellytykset täyttyvät muuten, voidaan korvaus maksaa välttämättömistä oikeudenkäynnistä aiheutuneista kuluista silloinkin, kun korvausta ei ole tuomittu. Tämä edellyttää, että korvauksen maksaminen on hakijan aseman ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista. Hakemuksessa on tällöin perusteltava, miksi korvaus tulisi maksaa ja siihen on liitettävä jäljennös tuomioistuimen päätöksestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että:

  • sinua on syytetty tai sinulta on vaadittu korvausta virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa tai työssä

JA

  • asian käsittely on päättynyt ilman tuomioistuimen ratkaisua esitutkinta- tai syyteharkintavaiheessa tai
  • syyte tai korvausvaatimus on hylätty tuomioistuimessa

Palvelun toteuttaa

Valtiokonttori

Palvelusta vastaa

Valtiokonttori
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 24.1.2024