suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Nuorten työpajat

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Nuorten työpajatoimintaa järjestetään Karkkilassa Ruukinpajalla, jonka toiminta kohdistettu työllistämään nuoria 17-29-vuotiaita karkkilalaisia erilaisiin kädentaitoja vaativiin tehtäviin. Pajatyöskentely aloitetaan yleensä harjoittelukuviolla ja harjoittelujakson jälkeen seuraa maksimissaan puolen vuoden tuettu työjakso pajalla.

Ruukinpaja järjestää kuntouttavan työn, työkokeilun ja palkkatuen avulla mahdollisuuden tutustua työelämään. Paja tarjoaa myös oppisopimuskoulutusta puualan, maalaus- ja pintakäsittely- sekä graafisen alan ammatteihin. Olemme mukana tukemassa nuorten elämänhallintaa ja luomassa pohjaa opiskelu- ja työuralle.

Ruukinpajan tarkoituksena tukea nuoria ja auttaa arjen asioissa sekä opiskelu- ja työpaikkojen etsinnässä.

Ruukinpajan lisäksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimesta järjestetään kuntouttavaa työtä mm. Werstas työpajoilla. Werstas on matalan kynnyksen paikka, johon voi tulla, jos ei sopivaa työtä tai koulutusta ole tarjolla. Kuntouttava työpajatoiminta Werstaalla sisältää elämänhallintaa tukevaa palveluohjausta sekä yhteisöllistä retki- ja ryhmätoimintaa.

Lisätietoja Werstas työpajoista löytyy niin Karkkilan kunnan kuin Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kotisivuilta.

Toimi näin

Osallistuaksesi pajan toimintaan tai kuullaksesi lisää pajasta voit ottaa suoraan yhteyttä joko Ruukinpajan työnsuunnittelijaan p. 050 337 3579 tai Karkkilan kaupungin nuorisopalveluiden etsivään nuorisotyöhön 044 4675 442 tai 044 4675 497.

Lisätietoja Ruukinpajan toiminnasta löytyy myös Karkkilan kotisivuilta ja pajan Facebook-sivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Työpajatoimintaan voivat päästä alle 29-vuotiaat nuoret.

Ruukinpajan työpajatoiminta on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille.

Werstas työpajatoiminta on suunnattu perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueen pitkäaikaistyöttömille. Toiminnan tavoitteena on kehittää työtaitoja sekä tukea elämän- ja taloudenhallintaa, työ- ja sosiaalista toimintakykyä. Työpajajakson pituus sovitaan yksilöllisesti.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten työpajat ovat alle 29-vuotiaille tarkoitettuja yhteisöjä, joiden järjestämisestä vastaavat kunnat yhdessä tai yksin tai jokin nuorten palveluja tuottava yhteisö.

Työpajatoiminnan idea on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen tai työhön, suorittaa koulutus loppuun tai päästä tarvitsemaansa palveluun.

Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Nuori tulee työpajaan yleensä viranomaisen ohjaamana tai oma-aloitteisesti. Hänellä on oikeus saada henkilökohtainen valmennussuunnitelma.

Työpajatoiminnan järjestäjä saa pyytää nuorta esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että nuori on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työpajassa tai että nuori on riippuvainen huumeista.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 12.12.2019