suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tuusulan kunta

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

  • Palvelu
  • Tuusula
  • Julkinen palvelu

Toiminta-avustuksen myöntämisperusteet

Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon

  1. Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu

- alle 29-vuotiaitten aktiiviseen toimintaan osallistuvien määrä

- eri toimintojen määrä

- järjestötoiminnan alueellinen kattavuus

2. Hakijan taloudellinen asema

- hakijan varallisuus

- omaehtoinen varainhankinta vaikuttaa positiivisesti

3. Hakijan valtiolta, kunnalta tai seurakunnalta saadut ja anotut avustukset

4. Hakijan merkitys nuorisotoimelle

- nuorten aktivointi

- nuorison edunvalvontatehtävät

- Järjestön omaleimaisuus

Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan merkitykseen yhteisökasvatuksen kannalta.

Toiminta-avustuksen käyttöön hyväksyttäviä menoja:

- koulutus-, leiri-, ja retkitoiminta

- harrastus-, virkistys-, ja kansainvälinen toiminta

- ohjauspalkkiot, tiedotus ja hallintomenot

Avustusta ei saa käyttää kuitenkaan pääasiallisesti palkkaus-tiedotus ja hallintokuluihin. Lautakunta päättää tästä asiasta erikseen.

Tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole hyväksyttäviä kuluja, eivät myöskään velkojen maksut, kokous palkkiot, jäsenmaksut, poistot ja varaukset.

Toimi näin

Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta.

  • Toiminta-avustus julistetaan haettavaksi kerran vuodessa helmikuussa siten, kun kunnan virallisten ilmoitusten kuuluttamisesta on päätetty.
  • Avustusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella 30.4. mennessä. Avustus myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Myös paperinen hakemus on saatavilla pyynnöstä.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminta-avustus myönnetään tuusulalaisille nuorisojärjestöille niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Järjestön toiminnan pitää olla käynnistynyt vähintään edellisenä kalenterivuonna.

Toiminta-avustusta voi saada

- valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallisyhdistys tai aluejärjestö tai siihen verrattava, jonka jäsenistöstä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita

- muu paikallinen rekisteröity tai rekisteröimätön henkilöjäsenyyteen perustuva nuoriso-yhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita

- myös sellainen tuusulalainen yhdistys, jonka jäsenistöstä yli 2/3 on yli 29 -vuotiaita, mutta toiminta kohdistuu suoraan paikallisiin nuoriin

Toiminta-avustusta ei myönnetä

- urheilu-, raittius-, tai kulttuurijärjestöille

- ei-tuusulalaisille yhdistyksille

- lakisääteisille oppilasyhdistyksille

- niille, joille on jo myönnetty Tuusulan kunnan avustusta

Poikkeuksen muodostavat järjestöt kotipaikasta riippumatta, joiden toiminta on merkittävästi kohdennettu Tuusulaan. Ylikunnallinen järjestötoiminta on tänä päivänä perusteltua. Toiminta-avustus voidaan kuitenkin myöntää vain tuusulalaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää ryhmän toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTuusulan kunta
Palvelusta vastaaTuusulan kunta
Alue Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tuusulan kunta
Päivitetty: 28.8.2020