suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puumalan kunta

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

  • Palvelu
  • Puumala
  • Julkinen palvelu

Kohdeavustuksia myönnetään yhdistyksille, toimintaryhmille ja nuorille, joiden kotipaikka on Puumala. Nuorten ikäraja määritellään nuorisolain mukaisesti, alle 29 vuotiaat. Avustukset ovat kertaluontoisia toiminta-avustuksia, jotka maksetaan kuitteja tai muita tositteita vastaan. Avustusta ei myönnetä toimintaan, johon saadaan muuta merkittävää tukea valtiolta tai muulta taholta. Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Nuorisopalvelujen avustuksia myönnettäessä painotetaan nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

Avustusta voi hakea ennen toimintaa/tapahtumaa tai heti sen jälkeen, kuitenkin saman kalenterivuoden aikana, myös tositteet tulee toimittaa saman kalenterivuoden aikana.

Nuorisopalvelujen kohdeavustusta voi saada: nuorille järjestettävään toimintaan, nuoren/nuorten osallistumiseen nuorille suunnattuun harrastetoimintaan ja muihin nuorisoprojekteihin.

Toimi näin

Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta.

Avustusta voi hakea ennen toimintaa tai tapahtumaa tai heti sen jälkeen, kuitenkin saman kalenterivuoden aikana. Vuoden viimeiset hakemukset on oltava päätöksentekijällä 30.11. mennessä.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä:avustuskohde, kohteen menot ja tulot, muualta saatavissa olevat tai saadut avustukset, avustuksen saamisen tarve, yhteystiedot (nimi, osoite ja pankkitiedot)

Nuorisovaltuusto käsittelee nuorisopalveluille kohdistetun nuorten hakijoiden tai hakijaryhmien hakemukset ja antaa niistä päätösehdotuksen vapaa-aikasihteerille. Päätöksen tekee vapaa-aikasihteeri.

Kenelle ja millä ehdoin

Tarkoitettu alle 29-vuotiaille. Avustuksia ei myönnetä kalustohankintoihin ja kaluston kunnossapitoon eikä päivärahakuluihin.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää ryhmän toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPuumalan kunta
Palvelusta vastaaPuumalan kunta
Alue Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Puumalan kunta
Päivitetty: 4.3.2021