suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

  • Palvelu
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Luodaan nuorisotyölle edellytyksiä paikalliset olosuhteet huomioiden. Järjestetään nuorille suunnattuja palveluja, tiloja ja tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kaupunki toimii yhteistyössä muiden nuorten palveluntuottajien kanssa, viranomaisten, nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tukevien ...

Toimi näin

Hae avustusta ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli käytössä ei ole sähköisen tunnistautumisen välineitä, voit tehdä hakemuksen myös kirjallisena.

Kenelle ja millä ehdoin

Nuorisoyhdistykset ja järjestöt voivat hakea toiminta-avustusta keväisin, kohdeavustusta tarvittaessa ja kerhoavustusta.

TOIMINTA-AVUSTUS

Toiminta-avustuksen myöntäminen perustuu nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja ohjaajien palkkaamiseen. Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten kajaanilaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään kalenterivuotena.

Avustusta voivat saada:

  1. Valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen henkilöjäsenyyteen perustuva paikallisyhdistys, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita
  2. Muu paikallinen rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-jaostot, jotka ovat kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Sähköinen hakulomake on avoinna hakuaikana.

Paperilomakkeita saa myös Kajaani Infosta. Kirjallinen hakemus liitteineen palautetaan Kajaani Infoon.

KOHDEAVUSTUS

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustuksen myöntämisen peruste on tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttaminen, uusien työmuotojen kokeilu ja muut nuorten itsensä toteuttamat ja järjestämät toiminnot.

Nuorten toimintojen tulee tukea nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Kohdeavustusta myönnetään sellaisille nuorten toimintaryhmille, jotka eivät saa vuosiavustusta.

KERHOAVUSTUS

Kerhoavustusta myönnetään kajaanilaisille yhdistyksille ja toimijatahoille säännölliseen, suunnitelmalliseen sekä ohjattuun lasten ja nuorten kerhotoimintaan.

Toiminnan tulee olla avointa kaikille kajaanilaisille lapsille ja nuorille. Kokoontumiskertoja tulee olla vähintään 10 kertaa vuodessa. Kerhoavustusta saava hakijayhdistys ei voi saada toiminta-avustusta.

Kyseeseen eivät tule leireillä tai kodeissa järjestetyt kerhot. Kerhossa tulee olla yli 18-vuotias vastuuhenkilö. Edellyttää vähintään viittä (5) kerholaista / kerhokerta säännöllisesti kokoontuvissa kerhoissa.

Avustusta voi saada materiaalikuluihin. Sitä myönnetään enintään 13€/ kerhokerta ja yhteensä enintään 500€ hakijayhdistys/ vuosi. Kerhokerran tulee kestää vähintään 1,5 tuntia.

Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneista kerhokerroista ja kustannuksista kuitteja vastaan. Kerho raportoidaan erillisellä osallistujapäiväkirjalla. Kerhoavustusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa.

Palvelun toteuttaa

Kajaanin kaupunki

Palvelusta vastaa

Kajaanin kaupunki
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 22.12.2022