suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Nuorisoyhdistysten avustukset

 • Palvelu
 • Raahe
 • Julkinen palvelu

Raahelaiset nuorisojärjestöt, seurat ja nuorten vapaat toimintaryhmät voivat hakea Raahen kaupungilta yleisavustusta ja erityisavustusta.

Vuosittain jaettava nuorisoyhdistysten yleisavustus on tarkoitettu hakijan yleisen toiminnan tukemiseen. Raahen kaupungin tulevaisuuslautakunta myöntää yleisavustuksen kerran vuodessa, määräaikaan jätettyjen avustushakemusten perusteella.

Erityisavustukset on tarkoitettu pääosin kerho- ja leiritoiminnan avustamiseen. Erityisavustuksia myönnetään neljä kertaa vuodessa.

Toimi näin

Nuorisoyhdistyksen yleis- ja erityisavustushakemuksen täyttäminen edellyttää, että yhdistyksen yhteyshenkilö tunnistautuu vahvasti verkkolomakkeelle. Tunnistautuminen onnistuu mobiilivarmenteen, varmennekortin tai pankkitunnusten avulla.

Hae yleisavustusta kulloinkin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä sähköisellä nuorisoyhdistyksen yleissavustushakemuksella. Yleisavustuksen hakuaika on 1.3.2022 - 31.3.2022. Liitä yleisavustushakemukseen mukaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus.

Erityisavustusta voit hakea sähköisellä nuorisoyhdistyksen erityisavustushakemuksella, mikä on avoinna 1.3.2022 - 15.12.2022. Liitä erityisavustushakemukseen mukaan selvitys avustettavan toiminnan tuloista ja menoista, esimerkiksi kopioita kuiteista. Lisäksi kerho- ja leiritoiminnasta on annettava tarkempi selvitys. Nuorisoyhdistysten erityisavustukset maksetaan jälkikäteen.

Jos kaikkien liitteiden lähettäminen ei ole mahdollista ennen määräajan umpeutumista, lähetä puuttuvat liitteet jälkikäteen avustusten täydennysliitteiden verkkolomakkeella. Jos mahdollista, lähetä liitetiedostot tekstitiedostoina (esim. pdf, doc, excel) kuvatiedostojen (jpg, png) sijaan. Avustukset maksetaan vasta sitten, kun kaikki pyydetyt liitteet on toimitettu joko sähköisen asioinnin kautta tai postitse.

Jos sähköisen avustushakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen. Lähetä allekirjoitettu lomake liitteineen postitse Raahen kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Raahen kaupunki myöntää nuorisoyhdistysten yleisavustusta:

 1. Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisille jäsenyhdistyksille, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
 2. Muille paikallisille, rekisteröidyille tai rekisteröimättömille, nuorisoyhdistyksille, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että yhdistyksellä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty rekisteröidyn yhdistyksen tapaan. Rekisteröimättömän nuorisoyhdistyksen nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita ja jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa aikuisjärjestöstä.
 3. Nuorten vapaille toimintaryhmille, joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Yleisavustusta ei myönnetä:

 • toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen
 • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen järjestämään tai niiden toimintaan liittyvän toiminnan tukemiseen
 • toimintaan, mihin joku muu kaupungin hallintokunta myöntää avustusta
 • toimintaan, jota kunta järjestää tai johon kunta muutoin osallistuu.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 21.1.2022