suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaavin kunta

Nuorisotyö

  • Palvelu
  • Kaavi
  • Julkinen palvelu

Työ on ohjata, toteuttaa ja luoda edellytyksiä nuorten vapaaehtoiselle, heidän omista lähtökohdistaan syntyvälle vapaa-ajantoiminnalle ja harrastuksille.

Työn tavoitteena on tukea nuoren yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä kasvua auttamalla häntä omien voimavarojen tunnistamisessa, oman identiteetin vahvistamisessa sekä elämänhallinnan taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämisessä.

Perustyö tapahtuu enimmäkseen nuorisotiloissa, joissa nuoriso-ohjaaja on ohjaamassa ja myös valvomassa toimintaa. Nuoriso-ohjaaja myös suunnittelee ja järjestää kulttuuri-, liikunta-, seikkailu-, leiri-, retki- ja elämystoimintaa. Kaavilla nuorisotyö ulottuu jo alakouluikäisiin ja yltää aina alle 30 -vuotiaisiin, mutta työtä tehdään kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, ketään ei jätetä toiminnan ulkopuolelle! Kaavilla järjestetään läpi vuoden monipuolista vapaa-ajan harrastetoimintaa esimerkiksi discoja, iltakahviloita ja teemailtoja. Kaavin nuorisotyö on toiminnassaan painottanut erityisesti liikunnan ja musiikin harrastamista, mikä takaa jokaiselle yksilölle mielestä ja sopivaa toimintaa kuntosaliharjoittelusta pilkkikilpailuihin.

Työn luonne ja sisältö on monipuolistunut ja laaja-alaistunut kunnallisen nuorisotyön verkottuessa koulun ja muiden kasvatus- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa.

Nuoriso-ohjaaja toimii yhteistyössä kodin, koulun ja sosiaalitoimen kanssa. Nuorisotyöntekijät tekevät yhteistyötä myös oman ja naapurikuntien ala- ja yläkoulujen kanssa. Nuoriso-ohjaaja jalkautuu kouluille ja välttää informaatiota nuorisotoimen tapahtumista ja keskustelee nuorten kanssa arjen tapahtumista ja vastaa mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Nuoreen kontaktia luodaan myös erilaisten koulujen teemapäivien sekä suurempien tapahtumakokonaisuuksien aikana, jossa nuorisotyö on aktiivisesti läsnä.

Toimi näin

Nuorisotalo Kamari tarjoaa nuorille paikan osallistua nuorisotyön palvelujen pariin.

Ajankohtaista tietoa löytyy myös Facebookista sekä Instagramista nimellä nuorisotalo_kaavi

Tule rohkeasti juttelemaan nuoriso-ohjaajan kanssa ja kehittämään yhdessä Kaavin nuorisotyötä!

Kenelle ja millä ehdoin

Nuorisotyön palvelut on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille.

Kaikki ovat tervetulleita nuorisotoimen palvelujen pariin.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorisotyötä on sekä ammatillinen nuorisotyö että nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö. Ammatillinen nuorisotyö on kasvatusta ja nuorten kohtaamista.

Kunta järjestää nuorisotyön palveluja yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaavin kunta
Palvelusta vastaaKaavin kunta
Alue Kaavi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaavin kunta
Päivitetty: 26.7.2021