suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sastamalan kaupunki

Nuorisopalvelut

  • Palvelu
  • Sastamala
  • Julkinen palvelu

Nuorisotoiminta

Nuorisopalvelut tarjoaa ohjattua toimintaa nuorten vapaa-ajalla. Nuorisotoiminnan osa-alueet ovat avoin toiminta (tapahtuu nuorisotiloissa), kerhotoiminta, leiritoiminta, retket, ja erilaiset tapahtumat. Nuorisotoiminnan ohjaus on suunniteltua ja kasvatuksellista toimintaa, missä tavoitteena on nuorten elämähallinnan ja kasvun tukeminen, huomioiden heidän kehitysasteensa, hyvinvointinsa ja turvallisuutensa.

Osallisuus

Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorten osallisuus toteutuu käytännössä nuorisovaltuuston, nuorisohallituksen sekä nuorisotalotoimikuntien kautta. Vaikuttamismahdollisuuksia nuorille tarjoavat myös osallistuminen lasten ja nuorten huippukokouksiin, foorumeihin, yhteistyö oppilaskuntien kanssa on tiivistä. Nuorisovaltuustolla on edustus mm. kaikissa kaupungin päättävissä elimissä.

Erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyön painopistealueet ovat yhteistyössä viranomaisten, koulujen ja järjestöjen kanssa tehtävässä päihdekasvatustyössä, kouluyhteistyössä ja koulun sosiaalityöntekijän kanssa tehtävässä työssä sekä nivelvaihetyössä (mm. ryhmäytykset). Uusia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kehitetään.

Järjestöyhteistyö

Järjestöyhteistyön muotoja ovat mm. taloudellinen tuki ja toimitilojen tarjoaminen yhteistyötahoille, joita ovat mm. nuorisojärjestöt, -seurat ja -yhdistykset. Järjestöjen ja kaupungin yhteistyöelimenä toimii Nuorisoparlamentti.

Verkostoyhteistyö

Kaupungissa toimii lakisääteinen monialainen nuorten palvelu- ja ohjausverkosto, jota hallinnoi sivistystoimiala. Verkoston tehtävänä on mm. koota tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista, tehdä arviointia päätöksenteon perusteeksi, yhteisten menettelytapojen sovittelu ja tehostaminen sekä tiedon vaihdon tehostaminen nuorten palveluissa.

Hankeyhteistyö

Erityisnuorisotyönhanke ennalta ehkäisevän työn kehittämiseen.

Toimi näin

Lasten ja nuorten tiedotus ja neuvonta

Lapsille ja nuorille suunnattu tiedotus ja neuvonta tapahtuvat pääasiassa verkossa nuorille suunnatuilta nettisivuilta. Nuorten omat nettisivut löytyvät osoitteesta www.sastamala.fi tai suoraan www.sastamalannuoret.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Nuorisotyön palvelut on tarkoitettu kaikille alle 29-vuotiaille nuorille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorisotyötä on sekä ammatillinen nuorisotyö että nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö. Ammatillinen nuorisotyö on kasvatusta ja nuorten kohtaamista.

Kunta järjestää nuorisotyön palveluja yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSastamalan kaupunki
Palvelusta vastaaSastamalan kaupunki
Alue Sastamala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sastamalan kaupunki
Päivitetty: 23.11.2020