suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Nuorisopalvelut

  • Palvelu
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan nuorten hyvinvointia. Nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki, lastensuojelulaki ja sosiaalihuoltolaki. Lisäksi valtioneuvoston hyväksymä lapsi ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma antaa suuntaviivat kuntien nuorisotyölle.

Nuorisotyön tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Nuorisotyö tukee nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä tukee tietojen ja taitojen oppimista samoin kuin harrastamista.

Kajaanin nuorisopalveluiden työ on monimuotoista. Kajaanissa nuorisopalveluilla on nuorisotaloja eri kaupungin osissa. Nuorisotalojen ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä alueellisesti koulujen, järjestöjen ja yhteisöjen sekä nuorten vanhempien kanssa. Nuorisopalvelut järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa loma-aikojen toimintaa leirien ja tapahtumien muodossa ja tiedottaa niistä kootusti kajaanilaisia lapsia ja nuoria. Kesäisin toimii lasten liikennepuisto. Kohdennettua nuorisotyötä tehdään järjestämällä 7-luokkalaisille ryhmäytykset sekä 8-luokkalaisille päihdetunnit. Erityisnuorisotyötä tehdään yhdessä oppilashuollon ja Kajaanin ev. lut. seurakunnan kanssa yhteistyössä pienryhmätoimintana ja tarpeiden mukaisesti. Monikulttuurista nuorisotyötä tehdään maahanmuuttaja nuorten ja perheiden parissa sekä romanityötä.

Etsivä nuorisotyö on suunnattu 16-30-vuotiaille työn ja opiskelun ulkopuolella oleville nuorille ja heitä ohjataan tarvittaessa erilaisten palveluiden pariin.

Nuorisopalveluissa on Ohjaamo Nuppa eli nuorten palvelupaikka. Nuorten palvelut on kootusti samassa paikassa ja nuoret saavat palvelut moniammatillisesti.

Toimi näin

Nuorisopalvelut sijaitsevat Ohjaamo Nupassa.

Lisätietoja saa soittamalla tai käymällä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKajaanin kaupunki
Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Alue Kajaani
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021