suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jokioisten kunta

Nuorisopalvelut

  • Palvelu
  • Jokioinen
  • Julkinen palvelu

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan nuorten hyvinvointia. Nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki, lastensuojelulaki ja sosiaalihuoltolaki.

Työn tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.

Jokioisten kunnan nuorisopalveluiden työ on monimuotoista. Kunnan nuorisotyötä ovat muun muassa nuorten kasvatuksellinen ohjaus, nuorisotila Nuokkarin toiminnan suunnittelu ja toteutus, kerhotoiminta, harrastusmahdollisuudet sekä nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Nuorisotyötä ovat myös nuorille tarkoitetut liikunta- ja kulttuuripalvelut, leiritoiminta sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Nuorisotyöntekijät jalkautuvat viikonloppuiltaisin nuorisotilavalvonnan yhteydessä kadulle tekemään ns. katupäivystystä.

Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä järjestämällä mm. ryhmäytyspäivät uusille 7-luokkalaisille sekä erilaista toimintaa kouluille.

Erityisnuorisotyö Jokioisilla on kohdennettua nuorisotyötä. Työ muodostuu nuorten sekä eri sidosryhmien (mm. koulut, oppilashuolto, kodit) olemassa olevista tarpeista ja sen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti tukea nuorten kasvua ja kehitystä. Erityisnuorisotyö tarjoaa yksilöohjausta koulu- ja vapaa-ajalla, pienryhmätoimintaa sekä apua ja tukea vanhemmille. Koulujen oppilashuollon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnassa tehtävää erityisnuorisotyötä. Jokioislaisille 5-9 -luokkalaisille nuorille järjestetään vuosittain päihdekasvatustunteja ja teemapäiviä aiheeseen liittyen. Erityisnuorisotyöntekijä toimii kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä.

Erityisnuorisotyöntekijä on mukana myös seurakunnan nuorten toiminnassa rippileireillä sekä isoskoulutuksissa.

Nuorisotyöstä vastaa kunta, mutta se tekee yhteistyötä yhdistyksien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Poikkeuksena leiritoiminta, joka on osin maksullista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJokioisten kunta
Palvelusta vastaaJokioisten kunta
Alue Jokioinen
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Jokioisten kunta
Päivitetty: 14.2.2022