suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kärsämäen kunta

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriavustukset

  • Palvelu
  • Kärsämäki
  • Julkinen palvelu

Kärsämäen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myöntää ja varaa avustusta järjestöille nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointityöhön sekä kulttuuritoimintaa edistäviin ja monipuolistaviin tarkoituksiin.

Avustustoiminta on harkinnanvaraista ja kohdennettua. Avustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan.

Toimi näin

Hakuaika vuosittain 1.3.- 15.4. kuluvan vuoden toimintaan ja yksittäistä kohdeavustusta voi hakea tämän jälkeen määrärahojen puitteissa.

Avustus on haettava sähköisesti. Tarvittaessa hakulomakkeen voi noutaa asiointipisteestä. Hakemuksen mukana on mahdollista toimittaa selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille.

Jos avustettava kohde muuttuu, avustus voidaan maksaa vain, jos muutokseen on saatu lupa ennen toiminnan järjestämistä tai projektin aloittamista.

Avustus voidaan vaatia palautettavaksi

  • jos varoja on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen
  • jos lautakunnalle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Nuorisoavustusta

maksetaan paikallisten nuorisoyhdistysten tai muiden yhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan, joka edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukee nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä sekä nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa.

Toiminta voi olla kerhotoimintaa, leiritoimintaa, kurssi- ja koulutustoimintaa, erilaisten retkien tai tapahtumien järjestämistä, jotka ovat suunnattu lapsille tai nuorille, esiintymismatkoja, esiintymistapahtumia, kansainvälistä toimintaa ja muuhun edellä mainitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattua toimintaa.

Liikunta-avustusta

maksetaan paikallisille liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille tai yhteisöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä erilaisiin tapahtumiin.

Avustusta voivat hakea seurat ja yhdistykset kaikille kuntalaisille tarkoitetun liikunta- ja hyvinvointitoiminnan järjestämiseen. Avustuksen yhtenä tavoitteena on kannustaa yhdistyksiä ja järjestöjä vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Kulttuuriavustuksen

hakijana voivat olla rekisteröidyt seurat ja yhdistykset sekä rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa harjoittavat vakiintuneet ryhmät. Myös yksityiset aktiivisesti kulttuuritoimintaa harrastavat kuntalaiset voivat hakea kulttuuriavustusta.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Tarkemmat myöntämisehdot löytyvät kunnan www-sivuilta Lomakkeet.

Palvelun toteuttaa

Kärsämäen kunta

Palvelusta vastaa

Kärsämäen kunta
Tekstistä vastaa: Kärsämäen kunta
Päivitetty: 23.2.2022