suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • 5 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Nikotiinivalmisteiden myynti muualla kuin apteekeissa edellyttää nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa. Lupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta.

Tupakoinnin lopettamiseen ja vähentämiseen tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan voivat saada tupakkaa myyvät kaupat, huoltoasemat, kioskit ja ravitsemusliikkeet. Nikotiinivalmisteiden myynti automaateissa on kielletty.

Tätä lääkelain 54 a §:n mukaista lupaa itsehoitoon tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin haetaan Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kuntien alueella Rovakaaren ympäristöterveydenhuollosta.

Kirjallisessa hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys- ja yhteisötunnus sekä nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet;

2) selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvontajärjestelyistä;

3) myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot; ja

4) nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa myönnetystä vähittäismyyntiluvasta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

Toimi näin

Hae lupaa toimittamalla vapaamuotoinen, kirjallinen lupahakemus siihen kuntaan, jossa myyntipaikkasi sijaitsevat. Selvitä hakemuksessasi, miten varmistat, että myyntipaikoissasi noudatetaan lakia nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnissä.

Kirjaa hakemukseen

 • nimesi tai yrityksesi nimi, yhteystiedot, Y-tunnus ja nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet
 • selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä, kuten lämpötilaketjun ja viimeisen myyntipäivän seurannasta
 • selvitys siitä, miten huolehdit myynnin valvonnasta, esimerkiksi miten valmisteet sijoitetaan myymälässä ja miten myynnin ikärajaa valvotaan
 • myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot
 • myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista.

Hae lupaa mieluiten tulostettavalla nikotiinivalmistemyyntiluvan hakemuslomakkeella. Lomakkeessa on hakemuksen palautusohjeet ja yhteystiedot. Hakemuksen liitteineen saa Rovaniemen ympäristöterveydenhuoltoon toimittaa myös sähköpostitse.

Vähittäismyyntiin luvan saaneen on ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon myös lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta. Ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa tiedot Fimealle.

Kenelle ja millä ehdoin

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoissa edellyttää, että

 • elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa
 • myynti tapahtuu luvassa mainitussa myyntipaikassa
 • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
 • myyjä voi valvoa ostotilannetta
 • valmisteita ei myydä automaateissa.

Kunta myöntää luvan, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava lupahakemuksen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta kunnalle.

Nikotiinivalmisteiden varastoinnissa, vähittäismyynnissä ja markkinoinnissa tulee noudattaa lääkelain säännöksiä soveltuvin osin. Myytävillä nikotiinivalmisteilla on oltava Euroopan komission tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa. Myytävät valmisteet saa hankkia ainoastaan lääketukkukaupasta, jolla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä lääketukkukauppalupa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Koska lääkelain mukaisia nikotiinivalmisteita saa myydä vain tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravitsemisliikkeissä, on myyntipaikalla oltava myös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa.

Palvelu on maksullinen.

Hakemuksen käsittelystä peritään Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.


Määräaika

Lupahakemus on pantava vireille riittävän ajoissa ennen uuden myyntipaikan avaamista. Nikotiinivalmisteiden myyntiä ei voida aloittaa ennen kuin kunta on myöntänyt vähittäismyyntiluvan.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi tai hakemuksen mukaisen määräajan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Palvelusta vastaaRovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Alue Kolari, Pello, Ranua, Rovaniemi, Ylitornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Päivitetty: 8.12.2021