suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Nestekaasun teollinen käsittely ja varastointi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Uudelle laajamittaista nestekaasun teollista käyttöä, käsittelyä ja varastointia (nestekaasua 5 t tai enemmän, eli 10 m3 tai enemmän) harjoittavalle tuotantolaitokselle on haettava lupa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes).

Nestekaasun käsittelyllä tarkoitetaan toimintaa, jossa nestekaasua siirretään putkistossa, täytetään tai tyhjennetään nestekaasusäiliöitä, tehdään nestekaasu-ilmaseoksia sekä vastaavaa toimintaa.

Varastointi on pelkkää nestekaasun pulloissa tai säiliöissä tapahtuvaa varastointia.

Toimi näin

Hae Tukesin säädöstietopalvelusta valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015). Asetuksessa esitetään laajuuden määräytyminen ja hakemuksen asiakirjavaatimukset. Täytä verkkosivuiltamme löytyvä hakemus huolellisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnanharjoittajan on osoitettava, että laitos täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset.

Toimijalla on velvollisuus ilmoittaa Tukesille turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista. Laajamittaisen nestekaasun käsittelyn tai varastoinnin toiminnanharjoittajan on nimettävä nestekaasun käytön valvoja sekä tarvittaessa hänelle yksi tai useampi sijainen.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toimijalla oltava suomalainen y-tunnus tai toimijan on oltava oikeushenkilö, johon kansalliset säädösvelvoitteet voidaan kohdistaa.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Lupa on haettava hyvissä ajoin ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä ja tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista.

Käsittelyaika

Lupa edellyttää kuulemisia, ja siksi käsittelyyn on syytä varata aikaa noin 6 kuukautta. Huolellisesti laadittu hakemus voi lyhentää käsittelyaikaa.

Voimassaoloaika

Lupa on yleensä voimassa toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Palvelusta vastaaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 2.7.2020