suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puolustusvoimat

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Naiset voivat suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti kaikissa puolustushaaroissa ja aselajeissa. Naisten koulutuksen sisältö on sama kuin miehillä. Myös lentäjän, sukeltajan tai laskuvarjojääkärin kaltaisissa erikoistehtävissä naisille ja miehille asetetaan samat vaatimukset. Naisilla ja miehillä on yhtäläinen mahdollisuus päästä aliupseerikurssille tai reserviupseerikurssille sekä myöhemmin sotilasuralle. Sotilastehtäviä ei jaeta sukupuolen mukaan vaan määrääminen ratkaistaan niiden asettamien vaatimusten ja soveltuvuuden perusteella. Naiset aloittavat palveluksen yhtä aikaa miesten kanssa.

Palveluksen jälkeen naiset siirretään reserviin sekä määrätään kertausharjoituksiin samoin perustein kuin miehetkin ja ovat asevelvollisuuslain alaisia sen vuoden loppuun, jolloin he täyttävät 60 vuotta.

Toimi näin

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haetaan vuosittain 1. maaliskuuta mennessä toimittamalla hakemus liitteineen oman kotipaikkakunnan aluetoimistoon. Hakemuksessa on oltava mukana:

  • Hakemus naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen
  • Kyselylomake varusmiespalvelusta ja terveydentilan tutkimista varten
  • Lääkärinlausunto terveydentilastasi (Puolustusvoimien lomake)

Voit hakea kuluvan vuoden heinäkuun erään ja seuraavien kolmen vuoden molempiin eriin. Hakuvuoden heinäkuun erässä paikkoja on vain rajoitetusti. Hakemisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa hakija itse. Hakemukseen liitettävän lääkärinlausunnon kustannuksista on mahdollista hakea kulukorvausta Puolustusvoimilta. Kulukorvausten hakeminen ohjeistetaan valintatilaisuudessa, muista säilyttää kuitit.

Aluetoimistot kutsuvat hakijat huhtikuussa pidettäviin info- ja valintatilaisuuksiin. Valintatilaisuuksissa annetaan informaatiota vapaaehtoisesta asepalveluksesta, haastatellaan hakijat ja selvitetään heidän terveydentilansa. Tämän jälkeen palvelukseen valituille lähetetään palveluksen aloittamismääräys.

Jos haet erikoisjoukkoihin, toimi kunkin joukon hakuohjeiden mukaisesti. Erikoisjoukkohakulomakkeet on lähetettävä hakuohjeista poiketen omaan aluetoimistoon ko. joukon hakuaikaan mennessä, eikä suoraan erikoisjoukkoon.

Hakemiseen liittyviä ohjeita ja hakulomakkeita saat Puolustusvoimien Varusmies-teemasivuilta ja aluetoimistoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18-29 vuoden ikä sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen.

Palvelukseen määrätty nainen voi kirjallisesti ilmoittaa ennen palveluksen alkua, ettei aloitakaan palvelusta. Palveluksen alettua naisella on 45 päivää aikaa ilmoittaa, ettei halua jatkaa palvelusta. Joukko-osaston komentaja voi peruuttaa 45 päivän sisällä asepalveluksesta annetun määräyksen vamman, sairauden, ilmeisen sopimattomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPuolustusvoimat
Palvelusta vastaaPuolustusvoimat
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Puolustusvoimat
Päivitetty: 8.5.2020