suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Myyntitoiminta maantien levähdys- ja pysäköintialueilla

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

ELY-keskuksen lupa tarvitaan sekä tilapäiseen myyntitoimintaan että pidempiaikaiseen kioski- ja kahvilatoimintaan maantien levähdys- ja pysäköintialueilla.

Tilapäinen myyntitoiminta:

Lupa voidaan myöntää liikenneturvallisuuden kannalta sopiville alueille.

Myynti voi tapahtua esimerkiksi myyntivaunusta tai myyntipöydältä. ELY-keskuksella ei ole antaa yrittäjän käyttöön sähköliittymää. Jos yrittäjä tarvitsee sähköliittymän, hän joutuu hankkimaan sen itse. Tällöin voidaan tilapäisestä myynnistä tehdä useamman vuoden voimassa oleva sopimus.

Kausiluonteisesta myyntitoiminnasta kertovat opastustaulut on mahdollista pystyttää tien varteen luvassa esitetyin ehdoin.

Kioski- ja kahvilatoiminta:

Yrittäjän on mahdollista harjoittaa tienkäyttäjille suunnattua kioski- tai kahvilatoimintaa maantien levähdys- tai pysäköintialueella. Tätä varten yrittäjän tulee tehdä ELY-keskuksen kanssa sopimus, jonka perusteella yrittäjä saa rakentaa alueelle kioski- tai kahvilarakennuksen sekä sen toimintaan kuuluvia muita rakenteita ja laitteita. Yrittäjä voi myös ostaa tai vuokrata rakennuksen, rakennelmat ja laitteet aikaisemmalta yrittäjältä.

Toimi näin

Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, kun haet tilapäivästä myyntilupaa maantien varrelle. Laita hakemukseen seuraavat tiedot:

 • myyjän yhteystiedot ja Y-tunnus tai sosiaaliturvatunnus
 • kunta, jonka alueella levähdysalue on, alueen nimi, tarkka sijainti ja maantien numero, kartta
 • mitä aiotaan myydä
 • mille aikavälille lupaa haetaan
 • kopio mahdollisesta aikaisemmasta luvasta
 • jos alueella toimii kioski tai kahvio, tarvitaan sen pitäjän kirjallinen suostumus tilapäiselle myynnille

Kirjoita myös vapaamuotoinen hakemus, kun haet kioski- ja kahvilasopimusta. Laita hakemukseen seuraava tiedot:

 • yrittäjän yhteystiedot ja Y-tunnus
 • kunta, jonka alueella levähdysalue on, alueen nimi, tarkka sijainti ja maantien numero, kartta
 • kopio mahdollisesta aikaisemmasta luvasta
 • kun alueella on olemassa oleva rakennus, hakija ilmoittaa, ostaako vai vuokraako hakija rakennuksen

Lähetä hakemus myyntipaikan sijainnista riippumatta Pirkanmaan ELY-keskukseen (Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere) tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Myytävien tuotteiden on oltava tienkäyttäjiä palvelevia.

Palvelu on maksuton.

Tilapäinen myyntitoiminta on maksutonta. Kioski- ja kahvilatoiminnan osalta yrittäjältä ei peritä rahallista vuokraa. Korvaukseksi riittää alueen kunnossapito.


Määräaika

Lupa tilapäiseen myyntitoimintaan tai sopimus kioski- ja kahvilatoimintaan maantien levähdys- ja pysäköintialueilla on oltava ennen myyntitoiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Tilapäiset myyntilupahakemukset pyritään käsittelemään kolmessa viikossa ja kioski- ja kahvilasopimukset kuudessa viikossa.

Voimassaoloaika

Tilapäiseksi myynniksi katsotaan 1 pv – 4 kk välinen aika. Jos yrittäjä tarvitsee ja hankkii myyntitoimintaa varten sähköliittymän, tilapäisestä myynnistä voidaan tehdä useamman vuoden voimassa oleva sopimus. Kioskeilla ensimmäinen sopimuskausi on yleensä 5 vuotta ja kahviloilla 10 vuotta, kuitenkin niin pitkä aika, että yrittäjä ehtii kuolettaa investointinsa. Jatkosopimukset tehdään enintään 5 vuodeksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 28.12.2020