suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Muutoksenhaku

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Muutoksenhaun kohteena voivat yleensä olla kunnan viranomaisen lopulliset päätökset eli päätökset, joilla asia on kunnassa ratkaistu tai oikaisuvaatimus on jätetty tutkimatta. Erilaisia muutoksenhakumuotoja ovat oikaisuvaatimus, kunnallisvalitus, hallintovalitus ja hallintokantelu.

Muutoksenhakukelpoisiin päätöksiin voi yleensä hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksia käs ...

Toimi näin

Päätöksestä ilmoitetaan asianosaiselle lähettämällä hänelle pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen (sähköisesti tai postitse). Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle ja se on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeuteen.

Hallintovalitus tehdään hallinto-oikeudelle, jollei erityislaissa ole säädetty muusta valitusviranomaisesta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Palvelun toteuttaa

Laihian kunta

Palvelusta vastaa

Laihian kunta
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 1.3.2022