suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset

  • Palvelu
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Harkinnanvaraista kohdeavustusta hakiessa tulee määrittää kohde tai toiminta, johon avustusta haetaan. Avustusta voi hakea esimerkiksi yhdistyksen järjestämiin kerhoihin, ryhmiin, kursseihin, hankintoihin tai projekteihin. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan toteuttamiseen.

Näiden avustusten tavoitteena on edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa Iisalmessa sek ...

Toimi näin

Miten haen avustusta?

Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset ovat haettavana 29.1. - 8.3.2024 klo 15:00 saakka. Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Mahdolliset liitteet tulee toimittaa sähköpostitse kaupungin kirjaamoon kirjaamo@iisalmi.fi viimeistään 30.11.2024. Kaikki liitteet on toimitettava samalla kertaa. Avustusta ei makseta ennen liitteiden toimittamista.

Milloin päätökset tulevat?

Päätökset avustusten myöntämisestä tehdään huhtikuun aikana. Avustukset voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman.

Mitä vastuita/velvoitteita avustuksen saajalla on?

Avustus voidaan maksaa, kun avustuksen saaja on toimittanut tarvittavat asiakirjat ja selvityksen edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on tilinpäätösasiakirjojen eli toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, tilintarkastus-/toiminnantarkastuskertomuksen ja voimassa olevien sääntöjen toimittaminen kaupungille. Avustuksensaajan tulee myöhemmin toimittaa selvitys avustuksen käytöstä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kenelle ”Muu harkinnanvarainen kohdeavustus” on tarkoitettu?

Harkinnanvaraista kohdeavustusta voivat hakea sosiaali- ja terveysjärjestöt, potilasjärjestöt ja yleishyödylliset järjestöt. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöt eivät voi hakea avustusta, eivätkä ne järjestöt, jotka kuuluvat sopimusperusteisten avustusten piiriin. Vammaisjärjestöt eivät voi hakea tätä kohdeavustusta liikuntatoimintaan.

###

Mihin toimintaan/kohteeseen avustusta myönnetään?

Harkinnanvaraista kohdeavustusta hakiessa tulee määrittää kohde tai toiminta, johon avustusta haetaan. Avustusta voi hakea esimerkiksi yhdistyksen järjestämiin kerhoihin, ryhmiin, kursseihin, hankintoihin tai projekteihin. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan toteuttamiseen. Päätösten valmistelussa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin oman toiminnan, strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Kuinka paljon?

Talousarvion käyttösuunnitelmassa muille harkinnanvaraisille kohdeavustuksille on varattu yhteensä 20 000 € suuruinen avustussumma.

###

En löytänyt vastausta kysymyksiini

Lisätietoja muista harkinnanvaraisista kohdeavustuksista: Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Hanna Holopainen, hanna.holopainen@iisalmi.fi

Palvelun toteuttaa

Iisalmen kaupunki

Palvelusta vastaa

Iisalmen kaupunki
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 18.1.2024