suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Musiikkipainotteinen perusopetus

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Musiikkipainotteisessa perusopetuksessa oppilas opiskelee musiikkipainotteisen perusopetuksen opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaan musiikkiluokalla. Musiikkiluokan perusopetusryhmässä voi olla myös oppilaita, jotka eivät opiskele painotetun opetussuunnitelman tai tuntijaon mukaan.

Musiikkiluokalla opiskelu alkaa Kotkassa 3. luokalla. Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen opiskeluoikeutta musiikkiluokalla oppilaan lähikoulun välittämien ohjeiden mukaisesti oppilaan opiskellessa 2. luokalla. Seuraavan lukuvuoden aikana musiikkiluokilla aloittavat oppilaat valitaan edellisen lukuvuoden aikana järjestettävien soveltuvuustestien perusteella. Testeissä mitataan yleisiä musiikillisia valmiuksia.

Musiikkiluokkatoiminta on kunnallisesti keskitetty Rauhalan (3. - 6. luokat), Karhulan (7. - 9. luokat) ja Kotkansaaren (3. - 9. luokat) kouluihin.

Toimi näin

Toiselta paikkakunnalta muuttavan oppilaan huoltajaa pyydetään olemaan yhteydessä musiikkipainotteista opetusta tarjoavan koulun rehtoriin. Mikäli oppilas on erityisen tuen piirissä, pyydetään huoltajaa olemaan ensin yhteydessä Kotkan opetustoimeen erityisopetuksen suunnittelijaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Musiikkiluokalle haetaan oppilaan lähikoulun välittämien ohjeiden mukaisesti edeltävän lukuvuoden aikana. Oppilaan on saavutettava soveltuvuuskokeessa erikseen määritelty riittävä taso tullakseen valituksi musiikkiluokalle. Opiskelu musiikkiluokalla alkaa 3. luokalla.

Toiselta paikkakunnalta muuttavalla oppilaalla on mahdollisuus päästä musiikkiluokan oppilaaksi 3. luokan jälkeenkin, mikäli hän on aikaisemmin opiskellut yhtäjaksoisesti musiikkiluokalla tai vastaavalla taideaineiden painotuksella tai jos hänen musiikillinen harrastuneisuutensa katsotaan sellaiseksi, että edellytykset opiskelulle musiikkiluokalla ovat hyvät. Musiikkiluokan ryhmäkoko tai oppilaalle tehdyt erityisen tuen päätökset voivat olla este muuttajan hyväksymiselle musiikkiluokalle.

Palvelu on maksuton.

Painotettuun opetukseen muuhun kuin lähikouluunsa otettu oppilas ei ole oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, vaan huoltaja vastaa oppilaan koulumatkan järjestelyistä ja mahdollisista kustannuksista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 23.2.2022