suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Museopalvelut

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Museopalveluihin kuuluvat Satakunnan Museo (maakuntamuseo) sekä Porin taidemuseo (aluetaidemuseo). Porin kaupunki saa korotetun, henkilötyövuosiin sidotun valtionosuuden museoiden alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan, jota toteutetaan Museoviraston kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Satakunnan Museo on maakunnallinen keskusmuseo, johon kuuluu neljä toimipistettä. Satakunnan Museon, Rakennuskulttuuritalo Toivon, Luontotalo Arkin ja Rosenlew-museon tarkoituksena on Porin ja Satakunnan henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön sekä luonnonperinnön ja kulttuuriympäristöjen dokumentoiminen, tallentaminen, vaaliminen ja esitteleminen elämyksiä sekä tietoa jakamalla.

Vuonna 1888 perustettu Satakunnan Museo edistää ja ohjaa museotoimintaa sekä toimii suojelun asiantuntijana Satakunnan alueella. Näyttelyiden lisäksi museossa järjestetään yleisöluentoja, työ- pajoja ja erilaisia teemapäiviä. Satakunnan Museolla on Museoviraston kanssa tehty sopimus yhteistyöstä ja työnjaosta kulttuuriympäristön vaalimisessa sekä asiantuntijaviranomaisen rooli kulttuuriympäristönhoitoon liittyvissä asioissa Satakunnassa.

Porin taidemuseo on tunnettu maamme ensimmäisenä nykytaiteen museona. Kolmen vuosikymmenen ajan museon näyttelyt ovat pureutuneet kansainvälisen taiteen ajankohtaisiin ilmiöihin. Monet uudemman taiteen uranuurtajat on esitelty suomalaiselle taideyleisölle ensimmäistä kertaa Porissa.

Museon juuret ovat modernissa taiteessa. Peruskokoelmana on Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelma, jonka teemat lähtevät valon ja materian sekä värin, muodon ja tilan kysymyksistä. Kahdeksankymmentäluvun lopulta lähtien Porin taidemuseo on kehittänyt uudemman taiteen taidekasvatuksen työmenetelmiä. Työpajatoiminta on maamme ehdotonta kärkeä.

Museolaitos on muistiorganisaatio, joka vastaa kansallisen kulttuuripääoman tuottamisesta, ylläpidosta ja hoidosta. Porin taidemuseo toimii tietoa ja elämyksiä tuottavana taide- ja tiedelaitoksena.

Lavian kotiseutumuseosta tuli osa Satakunnan Museota vuoden 2015 alussa Lavian ja Porin kuntaliitoksen myötä. Lavian kotiseutumuseo ylläpitää lavialaista kulttuuriperintöä ja lavialaisuutta vielä kuntaliitoksen jälkeenkin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Tausta ja lainsäädäntö

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorin kaupunki
Palvelusta vastaaPorin kaupunki
Alue Pori
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 17.5.2022