suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Muistitutkimukset ja hoito

  • Palvelu
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Muistiongelmien selvittely kannattaa aloittaa varhain, heti joko henkilön itsensä tai hänen läheistensä huolen herätessä. Muistin heikkeneminen voi ilmetä esimerkiksi vaikeuksina selvitä arkisissa toiminnoissa. Puhutut sekä sovitut asiat unohtuvat ja tavarat katoavat. Sanojen löytyminen voi olla vaikeaa, uusien asioiden oppiminen vaikeutuu ja aloitekyky heikentyy. Liikkuminen vieraissa paikoissa s ...

Toimi näin

Muistitutkimukset aloitetaan omalla terveysasemalla hoitajan vastaanotolla. Hoitajan tekemän alkuhaastattelun ja perustutkimusten jälkeen lääkäri arvioi tarpeen jatkotutkimuksille. Jatkotutkimukset tehdään lääkärin lähetteellä:

  • Alle 70-vuotiaille pääsääntöisesti Hyvinkään sairaalan neurologian poliklinikalla
  • Yli 70-vuotiaille Keusoten geriatrian poliklinikalla
  • Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden muistitutkimukset tehdään kotihoidossa kotihoidon lääkärin toimesta.

Muistisairausdiagnoosin ja hoidon käynnistämisen jälkeen asiakas ja hänen läheisensä saavat muistikoordinaattorin tukea kotona asumiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Kotikäynneillä kokonaistilannetta käydään läpi ja mietitään asiakkaan ja läheisen tarpeisiin sopivia palveluita ja tukimuotoja.

Asiakkaat saavat muistikoordinaattorin yhteystiedot geriatrian poliklinikalta hoidon siellä päättyessä.

Jos olet saanut muistisairausdiagnoosin muuta kautta, voit olla yhteydessä Ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen.

Ota yhteyttä

Jos toimintakykysi on hyvä eikä äkillistä avun tarvetta arjessa ole, hakeudu muistitutkimuksiin omalle terveysasemalle. Soita omalle hoitovastaavallesi tai vastaanottopalveluiden puhelinasiointiin. Sinut ohjataan ensikäynnille omalle terveysasemalle hoitajan vastaanotolle, josta tutkimukset etenevät tarvittaessa Keusoten alueen muistipolun mukaisesti.

Jos arjen selviytyminen on jo vaikeutunutta, voit olla muistiasioissa yhteydessä myös ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen. Palvelutarpeen arviointi voi olla tarpeen, jos koet tukitoimien ja avun järjestämisen kotiin olevan kiireellistä tai arvioit, että mahdollisilla muistitutkimuksilla ei saada ongelmia kokonaan ratkaistua.

Kotihoidon asiakkaana voit olla yhteydessä suoraan omaan kotihoidon tiimiin tai vastuuhoitajaan muistitutkimusten käynnistämiseksi.

Palvelun toteuttaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 1.2.2024