suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Metsänkäyttöilmoitus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä Suomen metsäkeskukselle viimeistään 10 päivää ja aikaisintaan kolmen vuotta ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista. Metsäkeskus voi myöntää poikkeuksen ilmoituksen tekemisen määräajasta. Poikkeusta voit hakea täyttämällä poikkeushakemuksen.

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä

 • kasvatushakkuusta
 • uudistushakkuusta
 • hakkuusta, joka tehdään metsätuhon vuoksi
 • muusta hakkuusta (esimerkiksi hakkuu erityiskohteessa)
 • erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä.

Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista hakkuista, elleivät ne kohdistu metsälain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityisen tärkeään elinympäristöön:

 • kotitarvehakkuusta
 • pienikokoisen puuston hakkuusta
 • sähkölinjojen ja junaratojen reunavyöhykkeiden hakkuista
 • oja-, vesijohto- tai viemärilinjan hakkuusta
 • pienialaisista tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hakkuusta

Toimenpiteestä, josta ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta, on kuitenkin ilmoitettava Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) silloin, jos toimenpide tehdään Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella tai sen läheisyydessä ja jos se saattaa heikentää merkittävästi alueen luonnonarvoja. Ilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä on tarkempia ohjeita ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä vastaa maanomistaja tai hallintaoikeuden tai muun erityisoikeuden haltija tai näiden valtuuttama henkilö.

Metsänkäyttöilmoituksen tekemisen lisäksi hakkuu voi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaupungin/kunnan maisematyölupaa. Maisemaa muuttava toimenpide, kuten puiden kaataminen, voi olla luvanvarainen yleiskaava- ja asemakaava-alueilla sekä alueilla, joille näitä kaavoja laaditaan.

Toimi näin

Suosittelemme, että teet metsänkäyttöilmoituksen Metsään.fi-palvelussa. Jos tarvitset ilmoituksen nopeutettua käsittelyä, ilmoita siitä ilmoituksen teon yhteydessä Metsään.fi-palvelussa.

Metsänkäyttöilmoituksen ja poikkeuslupahakemuksen metsänkäyttöilmoituksen määräaikaan voit tehdä myös lomakkeella. Ennen kuin teet ilmoituksen, tutustu täyttöohjeisiin. Ne löydät metsänkäyttöilmoituslomakkeen loppuosasta.

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Metsänkäyttöilmoitus on aina tehtävä ennen myyntihakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä.

Jos kyseessä on kasvatushakkuu, on kasvatushakkuun toteuttamistapa ilmoitettava kuvioittain tai käsittelyalueittain. Jos kyseessä on uudistushakkuu, on lisäksi ilmoitettava mm. uudistamisen toteuttamistapa. Metsätuhon johdosta tehtävässä hakkuussa on ilmoitettava myös tuhon aiheuttaja.

Jos tarvitset metsänkäyttöilmoitukselle nopeutettua käsittelyä, ilmoita tästä erikseen täyttäessäsi ilmoitusta Metsään.fi-palvelussa. Voit myös pyytää nopeutettua käsittelyä metsänkäyttöilmoituksen määräajan poikkeuslupahakemuksella.

Palvelu on maksuton.

Metsänkäyttöilmoitus on maksuton, jos se tehdään viimeistään 10 vuorokautta ennen toimenpiteiden aloittamista. Nopeutettu käsittely maksaa 80 euroa.


Määräaika

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä vähintään 10 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Voit hakea tarvittaessa nopeutettua käsittelyä.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on enintään 10 vuorokautta.

Voimassaoloaika

Metsänkäyttöilmoitus on voimassa kolme vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta 1320/2013

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen metsäkeskus
Palvelusta vastaaSuomen metsäkeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 2.3.2021