suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomen metsäkeskus

Metsänkäyttöilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä. Ilmoitus on voimassa kolme vuotta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä esimerkiksi kotitarvehakkuusta eikä pienikokoisen keskiläpimitaltaan enintään 13 cm puuston hakkuusta elleivät ne kohdistu erityisen tärkeään elinympäristöön. Ilmoituksessa kerrotaan, onko suunniteltu hakkuu kasvatushakkuu, uudistushakkuu, erityishakkuu vai maankäyttömuodon muutokseen tai metsätuhoon liittyvä hakkuu.

Toimi näin

Metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä vastaa maanomistaja tai hallintaoikeuden tai muun erityisoikeuden haltija. Ilmoitus kannattaa tehdä Metsäkeskuksen sähköisessä Metsään.fi-palvelussa. Jos tarvitset ilmoituksen nopeutettua käsittelyä, voit ilmoittaa siitä ilmoituksen teon yhteydessä Metsään.fi-palvelussa. Voit myös tehdä metsänkäyttöilmoituksen erillisellä lomakkeella. Samoin jos tarvitset ilmoituksen nopeutettua käsittelyä, voit täyttää poikkeuslupahakemuksen, jolla haet poikkeusta metsänkäyttöilmoituksen määräaikaan. Erilliset lomakkeet voit toimittaa sinua lähinnä olevaan Metsäkeskuksen toimipaikkaan joko sähköpostin liitetiedostona tai postitse.

Toimenpiteestä, josta ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta, on kuitenkin ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) silloin, jos toimenpide tehdään Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella tai sen läheisyydessä, ja jos se saattaa heikentää merkittävästi alueen luonnonarvoja. Ilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä on tarkempia ohjeita ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Metsänkäyttöilmoitus on aina tehtävä ennen myyntihakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä. Metsänkäyttöilmoitus on maksuton, mikäli se tehdään vähintään 10 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Jos tarvitset metsänkäyttöilmoitukselle nopeutettua käsittelyä, ilmoita tästä erikseen joko täyttäessäsi ilmoitusta Metsään.fi-palvelussa tai erillisellä metsänkäyttöilmoituksen määräajan poikkeuslupahakemuksella. Hinta nopeutetulle käsittelylle on 80 € + laskutus- ja postitusmaksut.

Palvelu on maksuton.

Maksuton, jos metsänkäyttöilmoitus tehdään 10 vuorokautta ennen toimenpiteiden aloittamista. Hinta nopeutetulle käsittelylle on 80 € + laskutus- ja postitusmaksut.


Määräaika

vähintään 10 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Käsittelyaika

Enintään 10 vuorokautta.

Voimassaoloaika

Metsänkäyttöilmoitus on voimassa 3 vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuomen metsäkeskus
Palvelusta vastaaSuomen metsäkeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Suomen metsäkeskus
Päivitetty: 27.9.2019