suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Merityöyleissopimus MLC 2006

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Se koskee merialan työsuhteen ehtoja, majoitusta ja virkistysmahdollisuuksia, ruokaa ja ruokahuoltoa, terveyden suojelua ja sosiaaliturvaa sekä yleissopimuksen valvontaa ja täytäntöönpanoa.

Merityösertifikaatti ja merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus

Traficom myöntää suomalaisille kansainvälisen liikenteen alukselle, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, merityösertifikaattin enintään ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Merityösertifikaatin myöntäminen edellyttää, että seuraavat toimenpiteet on suoritettu:

•Työsuojeluviranomainen on tehnyt aluksella tarkastuksen ja sen perusteella lähettänyt merityösertifikaatin myöntämistä puoltavan lausunnon Traficomille. Työsuojeluviranomaisen suorittamasta tarkastuksesta on saatavissa lisätietoja työsuojelun verkkosivuilta

https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/merenkulku/merityosertifikaatti

•Aluksen päällikkö on lähettänyt Traficomiin lausunnon, jossa todetaan, että aluksen miehitys ja laivaväen pätevyydet ovat niitä koskevien säädösten ja määräysten mukaiset.

•Laivanisäntä on lähettänyt täytetyn merityöehtojen noudattamista koskevan ilmoituksen DMLC-II Traficomille vahvistamista varten.

Yllämainitut dokumentit tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi.

Merityösertifikaatista peritään Traficomin maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukainen maksu.

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 30.5.2022