suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio KEHA-keskus

Merimiesten matkakustannusten korvaus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valtio tukee suomalaista merenkulkua muun muassa korvaamalla varustamoille miehistön matkoista syntyneitä kustannuksia. Matkakustannusten korvaamisessa on kyse varustamoille maksettavasta valtion tuesta, jota säännellään EU:n tasolla merenkulun suuntaviivoissa.

Valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain 1 ja 2 §:ssä säädetään valtion varoista korvattavien matkojen perusteista. Lain 1 § koskee kauppa-alusluetteloon merkittyä alusta ja 2 § muita kuin kauppa-alusluetteloon merkittyjä aluksia. Korvausperusteet ovat erilaiset riippuen siitä, ovatko kyseessä EU- ja ETA-alueen merimiehet vai ns. kolmansista maista olevat merimiehet.

Korvausta maksetaan vain työsuhteisten työntekijöiden matkoista syntyneistä kustannuksista. Korvausoikeuden ulkopuolelle jäävät muun muassa työharjoittelussa olevien henkilöiden matkat silloin, kun harjoittelua ei tehdä työsuhteessa. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että työtä on tehty suomalaisella aluksella. Työnantajan ei sen sijaan tarvitse olla suomalainen varustamo, vaan riittää, että alus purjehtii Suomen lipun alla.

Lisätietoa saat Työnantajan oikeudesta saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksiin -ohjeesta.

Toimi näin

KEHA-keskus maksaa avustukset hakemuksesta. Hakemus täytetään aluehallinnon asiointipalvelussa.

Näin haet maksatusta

Hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Lisätietoa valtuuttamisesta

Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa maksatushakemuksen voi jättää valtuutettu henkilö. Valtuutus asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelun valtuuksissa. Valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että korvaushakemuksen valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota.

Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Suomi.fi-valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkaalta Y-tunnusta.

Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtioavustusten hakeminen.

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia. Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvattavia kustannuksia ovat

  • välittömät matkakustannukset, kuten lento-, juna- ja bussiliput sekä oman auton käyttö,
  • työntekijän ylläpitokustannukset matkan aikana, kuten matkan aikaiset yöpymiset ja aterioinnit sekä
  • matkan järjestämisestä syntyneet kustannukset.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista 1313/2013

Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista 1068/2013

Perustiedot

Palvelun toteuttaaELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Muut vastuuorganisaatiotElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: KEHA-keskus
Päivitetty: 3.1.2022