suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio KEHA-keskus

Merimiesten matkakustannusten korvaus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valtio tukee suomalaista merenkulkua muun muassa korvaamalla varustamoille miehistön matkoista syntyneitä kustannuksia. Matkakustannusten korvaamisessa on kyse varustamoille maksettavasta valtion tuesta, jota säännellään EU:n tasolla merenkulun suuntaviivoissa.

Korvattavien matkojen perusteista meriliikenteessä ja muilla kuin kauppa-alusluetteloon merkityillä aluksilla säädetään laissa valtion va ...

Toimi näin

KEHA-keskus maksaa avustukset hakemuksesta. Hakemus täytetään aluehallinnon asiointipalvelussa.

Näin haet maksatusta

Hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Lisätietoa valtuuttamisesta

Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa maksatushakemuksen voi jättää valtuutettu henkilö. Valtuutus asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelun valtuuksissa. Valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että korvaushakemuksen valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota.

Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Suomi.fi-valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkaalta Y-tunnusta.

Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtioavustusten hakeminen.

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia. Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Kenelle ja millä ehdoin

Valtion varoista maksettava korvaus on puolet hyväksyttävistä matkakustannuksista. Matkakustannuksia ovat välittömät matkakustannukset, työntekijän ylläpitokustannukset matkan aikana ja matkan järjestämisestä syntyneet kustannukset.

Korvauskelpoisia matkakustannuksia ovat

  • välittömät matkakustannukset, kuten lento-, juna- ja linja-autolippujen kustannukset, taksin ja vuokra-auton käytöstä aiheutuvat kustannukset sekä työntekijälle maksettava korvaus oman auton käytöstä
  • työntekijän ylläpitokustannukset, kuten yöpymisestä aiheutuvat hotellikustannukset ja normaalit aterioinnista matkan aikana aiheutuvat kustannukset sekä
  • matkan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten matkojen käytännön järjestelyistä huolehtivan matkatoimiston, matka-agentin tai vastaavan tahon kustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista 1068/2013

Valtioneuvoston asetus valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista 1313/2013

Palvelun toteuttaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Tekstistä vastaa: KEHA-keskus
Päivitetty: 29.5.2023