suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Meluilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Heinolassa ilmoitukset vastaanottaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojeluviranomainen antaa ilmoituksen perusteella päätöksensä. Päätöksessä voidaan hyväksyä myös korkeampi melutaso tai vaatia alhaisempaa melutasoa. Arviointi perustuu alueella vuosittain järjestettävien tapahtumien määrään, tapahtuman kestoon ja päättymisajankohtaan sekä häiriytyvien kohteiden laatuun ja määrään ...

Toimi näin

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Voit lähettää ilmoituksen postitse tai sähköpostilla Heinolan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muista allekirjoittaa ilmoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun noudatetaan annettuja aikarajoja ja melutasoja ja tiedotetaan tilaisuudesta etukäteen vaikutusalueen asukkaille:

- ulkoilmakonsertista, jonka aiheuttama melutaso yhden kappaleen keskiäänitasona (LAeq) arvioituna on melun vaikutuspiirissä olevien asuinrakennusten, hoito- ja oppilaitosten sekä muiden sellaisten kohteiden luona, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, enintään 70 dB ja tilaisuus päättyy viimeistään klo 22.00.

- yksipäiväisestä yleisötapahtumasta (erilaiset näytökset, urheilukilpailut, sirkukset, tivolit).

- yksipäiväisestä moottoriurheilutapahtumasta, jossa ei ole yhteislähtöjä (ralli, rallysprint, enduro, trial ja off road)

- ilotulitusnäytöksistä klo 7.00–24.00, uudenvuodenyönä klo 18–02.00. Näytöksestä on kuitenkin ilmoitettava, jos halkaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita ammutaan klo 22 jälkeen.

Tiedote edellä mainitusta tilaisuudesta tai työvaiheesta on jaettava jokaiseen porraskäytävään tai asuntoon melun vaikutusalueella viimeistään 5 päivää ennen tilaisuutta tai työvaiheen alkua.


Määräaika

Heinolassa ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 14 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa (Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset). Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 14 vuorokautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä ELY-keskukselle.

Palvelun toteuttaa

Heinolan kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Sysmän kunta, Hartolan kunta, Iitin kunta

Palvelusta vastaa

Heinolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 12.12.2022