suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Marttilan kunta

Marttilan kunnan vesihuoltolaitos

  • Palvelu
  • Marttila
  • Julkinen palvelu

Vesihuoltolaitoksen tarkoituksena on toimittaa kuluttajille ja asiakkaille puhdasta pohjavettä riittävällä paineella ilman katkoksia.

Viemärilaitoksen tarkoituksena on kerätä ja puhdistaa keskustaajaman käyttämä vesi siten, että siitä ei ole luonnolle haittaa eikä se rehevöitä vesistöjä.

Toimi näin

Liittymisen kunnan vesi- ja/tai viemärijohtoon tullessa ajankohtaiseksi on liittymistä haluavan otettava yhteyttä tekniseen johtajaan.

Mikäli liittyminen katsotaan mahdolliseksi, liittyjä täyttää liittymishakemuksen. Tämän jälkeen laaditaan liittymissopimus, jossa määritellään liittymisehdot, mm. liittymispiste, liittymis- ja padotuskorkeus.

Liittyjän ja laitoksen välisissä suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia valtuuston hyväksymiä yleisiä määräyksiä. Talojohtoa voi ryhtyä rakentamaan, kun hakemus on tehty ja laitos on määritellyt liittymispisteen korkeustietoineen.

Vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja kulutuksesta on suoritettava kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaiset maksut. Vesilaitos laskuttaa kolme kertaa vuodessa. Ensimmäinen on arviolaskutus 1.1. – 30.4., toinen laskutus on lukemalaskutus elokuussa ja kolmas laskutus on arviolaskutus 31.12. asti.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMarttilan kunta
Palvelusta vastaaMarttilan kunta
Alue Marttila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Marttilan kunta
Päivitetty: 9.2.2022