suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tuusulan kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tuusula
  • Julkinen palvelu

Puiden kaatamiset ja maisemaa muuttavat maanrakennustyöt asemakaava-, rakennuskielto ja erityisesti määrätyillä yleiskaava-alueilla vaativat maisematyöluvan. Lupapäätöksen rakentamista ennakoiviin maisematyölupiin ja puiden kaatoihin tekee johtava rakennustarkastaja.

Puiden kaato ei yleensä edellytä lupaa, mikäli kyse on pientalon pihapiiristä ja kaadettavia puita ei ole paljon. Lupatarpeen voit tarkistaa nettisivuiltamme. Jos puita kaadetaan muualta, tulee luvan tarve tarkistaa rakennusvalvonnasta valvontatarkastajilta.

Maisemaa muuttavat maanmuokkaustoimenpiteet esimerkiksi täyttötyöt edellyttävät maisematyölupaa, jos kiinteistö on asemakaava-alueella tai sellaisella alueelle, jossa on esimerkiksi rakennuskielto.

Toimi näin

Lupatarpeen arvioimista varten ota yhteyttä valvontatarkastajiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Lupatarpeen arviointi on maksuton. Lupakäsittelystä veloitamme taksan mukaisen maksun. Lisätietoja maksusta saat verkkosivuiltamme.


Määräaika

Pyydämme huomioimaan,että lupakäsittelyyn varataan riittävästi aikaa.

Käsittelyaika

Mikäli hakemuksessa ei ole huomautettavaa, käsittelemme hakemuksen keskimäärin kolmen-neljän viikon kuluessa.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa kolme vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelusta vastaaTuusulan kunta
Palvelun toteuttaaTuusulan kunta
Alue Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tuusulan kunta
Päivitetty: 23.5.2019