suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, kuten puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 128 §) mukaan suorittaa ilman lupaa: 1) asemakaava-alueella; 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään tai 3) alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Toimi näin

Maisematyölupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat: • hakemus • selvitys omistusoikeudesta • valtakirja maanomistajalta, jos hakija muu kuin omistaja • osayleiskaavaote/ asemakaavaote • maisematyötä koskeva suunnitelma/ tasopiirustukset, leikkaukset ym. tarpeelliset selvitykset • selvitys naapurien kuulemisesta. Maisematyöluvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimenpiteen luvanvaraisuuden arvioi kunnan ympäristöpäällikkö.


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa määräajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiuntion kunta
Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 24.2.2020