suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maisematyölupaa haetaan maisematyölupa hakemuslomakkeella ja hakemus osoitetaan kaupungin ympäristövalvontaan tai maisematyölupa haetaan sähköisesti (vain Rovaniemen kaupungin alueella, Ylitorniolla ei ole sähköistä asiointia). Päätöksen tekee rakennusvalvonta.

Tarkastelunäkökulma näkyvyys esim. järvelle ja vaikutus maisemaan, ei niinkään metsätaloudellinen.

LIITTEET:

  1. RAKENNUSPAIKAN HALLINTA ...

Toimi näin

Maisematyölupahakemuksessa on esitettävä:

- Puiden runkoluku kpl/ha tai tontti, ennen ja jälkeen hakkuiden, lisäksi tarvittaessa valtapuiden poistuma % sekä keskipituus. (puunkaatolupa)

- Kuvaus metsästä, maastokuvaus jos sillä on asiaan merkitystä. Esim. ensiharvennus-taimikko, päätehakkuu yms.

- Muuttuuko maanpinnan korkeus kaivamalla tai maa-ainesta lisäämällä? Jos muuttuu, niin asemapiirrokseen merkittävä muutosalue sekä leikkauspiirustuksiin muutos alkuperäiseen maanpintaan nähden.

- Rannalle jäävä suojavyöhyke, montako metriä leveä. Esim. käsittelemätön alue rannalla n. 10 m ja niemen kärki jätetään koskemattomaksi

- Erityisen tärkeillä maisema-alueilla myös hakkuutähteiden poisto voi tulla kysymykseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

- Tarkastelunäkökulmana näkyvyys esim. järvelle ja vaikutus maisemaan, ei niinkään metsätaloudellinen.

- Kaavamääräykset asettavat vähimmäisvaatimuksen mm puiden määrälle jolloin vähimmäismäärän alitus velvoittaa istuttamaan puita.


Käsittelyaika

Käsittelyaika on 4-6 viikkoa kun kaikki liitteet ja hakemus on jätetty.

Voimassaoloaika

Lupa on saatettava loppuun kolmen (3) vuoden aikana luvan antopäivästä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 1.11.2023