suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Perustana maisematyöluvalle on maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §, jonka mukaan puiden kaatamiseen ase-makaava-alueilla (myös ranta-asemakaavat) ja yleiskaava-alueilla, jos kaavassa niin määrätään, on oltava kunnan lupa.

Maisematyölupaa haetaan maisematyölupa hakemuslomakkeella ja hakemus osoitetaan kaupungin ympäristövalvontaan tai maisematyölupa haetaan sähköisesti. Päätöksen tekee rakennustarka ...

Toimi näin

Maisematyölupahakemuksessa on esitettävä:

- Puiden keskipituus, runkoluku kpl/ha ennen ja jälkeen hakkuiden, lisäksi valtapuiden poistuma %

- Kuvaus metsästä, maastokuvaus jos sillä on asiaan merkitystä. Esim. ensiharvennus-taimikko, päätehakkuu yms.

- Rannalle jäävä suojavyöhyke, montako metriä leveä. Esim. käsittelemätön alue rannalla n. 10 m ja niemen kärki jätetään koskemattomaksi

- Muokataanko maata

- Erityisen tärkeillä maisema-alueilla myös hakkuutähteiden poisto voi tulla kysymykseen.

Liitteet:

Hankkeen kuvaus/asemapiirros 3 kpl

- Mittakaavassa 1:500 pinta-ala =½ ha, (yli ½ ha Mk 1:1000).

Kaavaote tai rekisterikartta: 3 kpl

- Asemakaava tai yleiskaava-alueella sijaitsevan rakennuspaikan osalta kaavaotteen (maksullinen) saa Osviitasta.

- Kaava-alueitten ulkopuolisille rakennuspaikoille tarvittavan rekisterikarttaotteen (maksullinen) saa Osviitasta tai Lapin maanmittaustoimistosta. Rekisterikartan tulee olla mittakaavassa 1:10 000.

Naapurinkuuleminen:

- Toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.

- Jos kaupunki suorittaa kuulemisen, peritään siitä valtuuston hyväksymän taksan mukaisesti.

Hallituksen kokouksen pöytäkirjanote, josta ilmenee toimenpide. (koskee vain asunto-osakeyhtiöitä)

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa, arvion tekee rakennustarkastaja.

- Tarkastelunäkökulmana näkyvyys esim. järvelle ja vaikutus maisemaan, ei niinkään metsätaloudellinen.

- Kaavamääräykset asettavat vähimmäisvaatimuksen mm puiden määrälle.


Käsittelyaika

Käsittelyaika on 4-6 viikkoa kun kaikki liitteet ja hakemus on jätetty.

Voimassaoloaika

Lupa on saatettava loppuun kolmen (3) vuoden aikana luvan antopäivästä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 8.3.2022