suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttavaan toimintaan asemakaava-alueilla ja oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa erikseen mainituilla alueilla on oltava maisematyölupa. Maisemaa muuttavalla toiminnolla tarkoitetaan mm. puiden kaatoa ja maisemaa muuttavaa maa-ainesten käsittelyä silloin, kun nämä eivät liity rakennuslupaan tai vastaavaan.

Toimi näin

Raahen kaupungissa maisematyölupaa haetaan Lupapisteen (www.lupapiste.fi) kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Maisematyölupahakemuksen käsittelystä laskutetaan voimassa olevan Raahen kaupungin rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.


Määräaika

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen maisemaa muuttavaan luvanvaraiseen toimintaa tulee olla lupa ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa lupapäätöksen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 23.11.2020