suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pudasjärven kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pudasjärvi
  • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttavaa maarakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään tai alueille, joilla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa 555/1981) tarkoitettu lupa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Maisematyölupa on oltava myönnettynä ennen töiden aloittamista.

Käsittelyaika

1-2 viikkoa hakemuksen saapumisesta edellyttäen, että kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Voimassaoloaika

Tarkista päätöksestä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPudasjärven kaupunki
Palvelusta vastaaPudasjärven kaupunki
Alue Pudasjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pudasjärven kaupunki
Päivitetty: 2.12.2021