suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Maa-alueen omistajana tai haltijana tarvitset luvan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

Myös omakotitalotontilla voit tarvita luvan puun kaatamiseen, jos puulla, yksittäiselläkin, on maisemallista tai kaupunkikuvallista arvoa.

Toimi näin

Hae lupaa ensisijaisesti sähköisellä lupapalvelulla. Mikäli et voi käyttää sähköistä palvelua, hae maisematyölupa Rakennus-/toimenpidelupahakemuslomakkeella (huom. kustannuksiin lisätään skannausmaksu).

Maisematöihin kuten puun kaatamiseen asunto-osakeyhtiössä tarvitset aina maisematyöluvan. Liitä hakemukseen taloyhtiön suostumus (ote hallituksen pöytäkirjasta) sekä suunnitelma tehtävästä työstä, esim. asemapiirustukseen laadittu puunkaatosuunnitelma, johon on merkittynä kaadettavien puiden sijainnit, lajit ja lukumäärä. Mikäli maisematyö tehdään naapuritontin rajan läheisyydessä, tee naapureiden kuuleminen Naapureille ilmoittaminen -lomakkeella.

Kun suunnittelet maisematöitä, esim. puun kaatamista omakotitontillasi (vuokra- tai omistustontti), ota aina yhteys rakennusvalvonnan suunnitteluhortonomiin. Mikäli puulla on maisemallista tai kaupunkikuvallista arvoa, voit tarvita luvan puun kaatamiseen. Puun maisemallisen tai kaupunkikuvallisen arvon määrittelee rakennusvalvonnan suunnitteluhortonomi.

Hanki itse kaadettaville puille kaataja.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Uudisrakentamisen yhteydessä et tarvitse maisematyölupaa. Esim. puita ei kuitenkaan saa kaataa ennen kuin olet hakenut uudisrakennuksellesi rakennuslupaa. Kun olet jättänyt rakennuslupahakemuksen, ole yhteydessä rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehtiin maisematöiden aloittamisesta.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut rakennusvalvonnan hinnastosta.


Käsittelyaika

Lupapäätöksiä tehdään viikoittain. Luvan käsittely kestää 2 - 4 viikkoa lupahakemusten määrästä (vuodenajasta) ja lupa-asiakirjojen valmiudesta riippuen.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 12.4.2022