suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mynämäen kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Mynämäki
  • Julkinen palvelu

Jos haluat kaataa puun tai tehdä maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä asemakaava-alueella on sinun haettava maisematyölupa. Yleiskaava-alueella lupaa on haettava jos yleiskaavassa niin määrätään.

Toimi näin

Luvat haetaan aina kirjallisesti rakennustarkastajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kaava-alueilla ei saa ilman maisematyölupaa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä. Lupaa voit hakea jos olet alueen omistaja tai haltija.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Mynämäen kunta

Palvelusta vastaa

Mynämäen kunta
Tekstistä vastaa: Mynämäen kunta
Päivitetty: 3.1.2022