suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Maisematyölupa voidaan vaatia myös, mikäli alueella on voimassa rakennuskielto kaavan laatimista varten.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen tai jo myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaiseen suorittamiseen. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin, tai silloin, kun toimenpide perustuu yl ...

Toimi näin

Maisematyölupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Liperin kunnan rakennustarkastuspäällikkö arvioi maisematyöluvan tarpeen. Maisematyölupa on myönnettävä asema- ja yleiskaava-alueella, jos:

- toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen

- toimenpide ei turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.


Määräaika

Lupaa on haettava riittävän ajoissa ennen hankkeeseen ryhtymistä.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on 3-5 viikkoa hakemuksen ollessa puutteeton. Työtä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen, valitusaika 14 vuorokautta päätöksen antamisesta.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa kolme vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Palvelun toteuttaa

Liperin kunta

Palvelusta vastaa

Liperin kunta
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 6.2.2024