suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiuruveden kaupunki

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kiuruvesi
  • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä varten on haettava maisematyölupa asemakaava-alueella, ranta-asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella (jos yleiskaavassa niin määrätään) ja alueella, jolla on voimassa rakennuskielto.

Toimi näin

Tarvitset seuraavat hakemusasiakirjat

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS

tulostettava lomake

SELVITYS ALUEEN HALLINTAOIKEUDESTA

esimerkiksi oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta

KARTTAOTE TAI MAHDOLLINEN YMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA

Karttaotteen voi hankkia esimerkiksi Maanmittauslaitokselta.

SELVITYS NAAPURIEN KUULEMISESTA

tulostettava lomake

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Voimassaoloaika ilmoitetaan päätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKiuruveden kaupunki
Palvelusta vastaaKiuruveden kaupunki
Alue Kiuruvesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kiuruveden kaupunki
Päivitetty: 26.6.2020